Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring

Tilstandsrapporten er den ene halvdel af den såkaldte Huseftersynsordning. Ejerskifteforsikringen er den anden.

BOLIG

‘Side 1: Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring’

Du har som sælger af et hus et 20-årigt erstatningsansvar over for køber, hvis der viser sig skjulte fejl eller mangler ved huset – også selv om du ikke har haft nogen mulighed for at kende til problemerne. Det er ubehageligt at blive præsenteret for en regning, flere år efter at du har solgt dit hus, men ved at benytte Huseftersynsordningen kan du slippe ud af dit 20-årige ansvar.

De fleste sælgere vælger i dag at benytte sig af ordningen. Tre betingelser skal være opfyldt:

* Du skal have fået en byggesagkyndig til at udarbejde en tilstandsrapport og skal have forelagt rapporten for køber

* Du skal have indhentet et tilbud på en ejerskifteforsikring og have præsenteret tilbuddet for køber

* Du skal tilbyde at betale halvdelen af præmien på ejerskifteforsikringen.

Opfylder du disse tre krav, er du fritaget for dit 20-årige erstatningsansvar – uanset, om køber vælger at tegne en ejerskifteforsikring eller ej.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en rapport over boligens skader. Rapporten laves af en særlig byggesagkyndig, der gennemgår ejendommen og beskriver de steder, hvor ejendommen er i dårligere stand end tilsvarende ejendomme på samme alder.

Det er dig, der skal bestille og betale rapporten, men du kan bede ejendomsmægleren om at gøre arbejdet. Ejendomsmægleren må ikke pege på en bestemt byggesagkyndig til opgaven, men skal overlade det til et forsikringsselskab at finde den rette.

Den byggesagkyndige, der udarbejder tilstandsrapporten, har en byggeteknisk uddannelse som for eksempel arkitekt, ingeniør eller bygningskonstruktør. Du kan kun benytte de beskikkede byggesagkyndige, og på www.hesyn.dk kan du se en komplet liste over beskikkede byggesagkyndige.

Du har pligt til at afgive alle relevante oplysninger om boligen – for eksempel om der har været særlige problemer eller større udbedringer. Dine oplysninger bliver indarbejdet i tilstandsrapporten.

‘Side 2: Tilstandsrapport og ejerskifteforsikring’

Tags

Anbefalede artikler