Hvad er en tilstandsrapport?

Tilstandsrapporten og ejerskifteforsikringen udgør tilsammen Huseftersynsordningen. Sælger frigør sig fra sit 20-årige erstatningsansvar ved at benytte ordningen.

BOLIG

‘Side 1: Tilstandsrapport’

Reglerne kræver, at sælger fremlægger en tilstandsrapport, et tilbud om en ejerskifteforsikring og forpligter sig til at betale halvdelen af forsikringens præmie.

Ordningen giver dig et vist værn mod bygnings-mæssige overraskelser, og – hvis de alligevel indtræffer – en økonomisk sikkerhed i form af forsikringen.

Huseftersynsordningen er et forsøg på at formalisere og minimere risikoen for begge parter i en bolighandel. Desværre er ordningen noget skæmmet af, at mange tilstandsrapporter bærer præg af sjusk, og at køberne generelt tror, at de har fået en forsikring, der dækker alle skavanker ved deres hus. Det er ikke tilfældet. Samtidig er to omkostningskrævende områder som vvs- og el-arbejde ikke omfattet af ordningen. Nogle forsikringsselskaber tilbyder dog at forsikre disse områder mod en højere præmie på ejerskifteforsikringen.

En tilstandsrapport er en rapport over en boligens skader. Tilstandsrapporten laves af en særlig byggesagkyndig, der gennemgår boligen og beskriver de steder, hvor boligen er i dårligere stand end tilsvarende boliger på samme alder.

Det er sælger, som bestiller og betaler rapporten. Den udarbejdes på en standardformular, der både indeholder sælgers oplysninger om ejendommen og den byggesagkyndiges gennemgang. Den byggesagkyndige vurderer skader, tegn på mulige skader og forhold, der giver nærliggende risiko for skader.

Hvad fortæller tilstandsrapporten?

Tilstandsrapporten fortæller dig om tilstanden og kvaliteten af det hus, du er interesseret i at købe. Ved hjælp af et karaktersystem vurderer den byggesagkyndige bygningens forskellige elementer.

Karakterskalaen omfatter seks vurderinger:

IB: Ingen bemærkninger
KO: Kosmetiske skader
K1: Mindre alvorlige skader
K2: Alvorlige skader
K3: Kritiske skader
UN: Bør undersøges nærmere

Mange tror, at de kun bør forholde sig til K3-skader. Men K2-skader kan være lige så alvorlige og betyde endda meget store udgifter til reparation. UN kan vise sig at være langt værre.

Tilstandsrapporten indeholder sælgers svar på en række oplysninger om boligens tilstand – for eksempel om der har været særlige problemer eller større udbedringer.

‘Side 2: Tilstandsrapport’

Tags

Anbefalede artikler