Store nedslag i boligpriserne

Danske boligsælgerne har alt i alt måttet sænke priserne med 13 milliarder kr. på et år. I København og omegn har hver sælger i gennemsnit sænket prisen med næsten 38.000 kr. - om måneden.

BOLIG


Sælgere af ejerboliger har det seneste år måttet sænke deres priser markant for at få køberne i tale, viser en ny opgørelse fra Realkreditrådet.

Knap 13 mia kr. har sælgerne i alt måttet måtte slå af priserne fra september sidste år til september i år – svarende til statens samlede provenu af ejendomsværdiskatterne i 2009 (12,3 mia. kr.)

Vicedirektør i Realkreditrådet, Jan Knøsgaard, understreger, at prisfaldet på de 13 mia. kr. alene dækker over de boliger, der har været til salg på internettet det seneste år, hvilket kun er en lille del af det samlede antal ejerboliger i Danmark.

Ikke uventet er det sælgerne på Sjælland og Øerne, der har måttet slå mest af priserne – godt 8 mia. kr. i de 12 måneder.

Boligsælgerne i Jylland måtte sætte priserne ned med 3,6 mia. kr., mens fynboerne satte 800 mill. kr. til på salgspriserne.

Oktober 2008 var den værste måned for landets boligsælgere, idet priserne i denne måned blev sat ned med knap 1,7 mia. kr.

Prisfaldene er siden aftaget pænt og lå i september 2009 på ca. 750 mill. kr. for hele landet (se grafik længere nede).

København topper med prisfald

Som nævnt er Sjælland og Øerne hårdes ramt af prisfald, og den gennemsnitlige boligsælger har her måttet slå 25.300 kr. af salgsprisen – hver eneste måned i det sidste år.

Ser man alene på Københavns omegn, har boligsælgerne måttet slå 37.800 kr. af prisen pr. måned, mens sælgerne i Vest- og Sydsjælland kunne “nøjes” med gennemsnitlige månedlige afslag på 13.500 kr.

 

Samlede månedlige prisnedslag på ejerboliger
 
Figuren viser de samlede prisnedslag som danske boligejere har måttet foretage måned for måned fra september 2007 til september 2009. Prisnedslagene toppede med nedslag på knap 1,7 mia. kr. i oktober 2008.
Tallene er baseret på salgspriserne for ejerboliger sat til salg på internettet.
Kilde: Realkreditrådet

 

Månedlige prisnedslag pr. ejerbolig det seneste år
 
Figuren viser de gennemsnitlige månedlige prisnedslag det seneste år pr. bolig sat til salg på internettet.
Kilde: Realkreditrådet

Tags

Anbefalede artikler