Stop for overpriser på tilstandsrapporter

Som en konsekvens af en længere liggetid for parcelhuse, har en række forsikringsselskaber tilbudt en udvidet version af tilstandsrapporten til en forhøjet pris. Men den praksis har Erhvervs- og Byggestyrelsen nu sat en stopper for.

BOLIG

‘Side 1: Stop for overpriser på tilstandsrapporter’

I takt med de længere liggetider for enfamiliehuse til salg, er der i dag større risiko for, at boligen ikke bliver solgt inden for de 6 måneder, som en tilstandsrapport er gældende.

Bliver boligen ikke solgt inden for 6 måneder, skal sælger derfor ud og have forlænget sin tilstandsrapport, hvilket ifølge Erhvervs- og Byggestyrelsen typisk koster mellem 20 og 50 procent oven i prisen for den oprindelige tilstandsrapport.

Dele af forsikringsbranchen havde ellers fundet en model, hvor sælgerne fra starten af kunne tilkøbe sig en tilstandsrapport med en gyldighed på 12 måneder. Men den praksis brød Erhvervs- og Byggestyrelsen sig ikke om.

Forsikringsselskabet TrygVesta havde som et af de få selskaber i branchen offentliggjort sine priser på en udvidet tilstandsrapport på deres hjemmeside, hvilket kom Erhvervs- og Selskabsstyrelsen for øre.

Selskabets praksis betød ifølge styrelsen, at TrygVesta overskred reglerne for, hvor meget en tilstandsrapport maksimalt må koste.

“Erhvervs- og Selskabsstyrelsen skal igen påpege, at det ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne om maksimalpriser at fastsætte honorarer, som overstiger maksimalpriserne, uanset om der er inkluderet en fornyelse af tilstandsrapporten”, skriver Styrelsen i et brev til TrygVesta.

Direktør i styrelse, Finn Lauritzen uddyber afgørelsen med, at “lov er lov og lov skal overholdes”. “Derudover syntes vi, at der kan ligge lidt bondefangeri i det (red. TrygVestas prismodel). Forbrugerne kan komme i en situation, hvor de betaler for en ydelse, som de ikke får. Samtidig kan der ligge et incitament fra TrygVestas side til, at det ekstra huseftersyn bliver lidt lemfældigt,” forklarer han over for redaktionen.

Finn Lauritzen understreger imidlertid, at styrelsen ser positivt på, at holdbarheden af en tilstandsrapport forlænges til 12 måneder. “Teknisk set er der intet til hinder for at forlænge holdbarheden. Og de overvejelser ligger da også inde i et udvalgsarbejde under Justitsministeriet,” fastslår han.

‘Side 2: Stop for overpriser på tilstandsrapporter’

Tags

Anbefalede artikler