Spar op til boligkøbet for få 22 procent i afkast

Skal du købe ejerbolig, gør du dit livs investering ved at spare op til en pæn udbetaling, så du undgår det dyre boliglån i banken.

BOLIG

I en tid med nærmest symbolske indlånsrenter lyder et skattefrit afkast på 22 procent årligt som fup og fidus. Men holder boligpriserne sig i ro de næste tre år, er afkast i den størrelsesorden ikke desto mindre en reel mulighed, hvis du udskyder det planlagte boligkøb i tre år og samtidig sætter turbo på din private opsparing.

 

Penge & Privatøkonomi har regnet på besparelsen ved at møde op i banken med en udbetaling på 20 procent af købsprisen på en bolig i forhold til at låne pengene i banken. Vores udgangspunkt har været et hus til 3 millioner kroner, og vi har i regneeksemplet antaget, at de vordende boligkøbere indskyder 16.500 kroner månedligt på en bankkonto, hvilket efter 36 måneder summer sig op på 594.000 kroner. Man kan dog opnå et tilsvarende imponerende afkast, selv om ens månedlige opsparing er mindre.

 

 

Her gemmer gevinsten sig

 

Under det 3-årige opsparingsforløb modtager boligkøberne en rente, som i kraft af sin nærmest symbolske størrelse givetvis afholder nogle fra at spare op, da ‘man jo alligevel ikke får noget i rente’. Men en ting er den beskedne renteindtægt under opsparingsforløbet. Noget helt andet er den besparelse, der dukker op, når du slipper for at optage et boliglån på knap 600.000 kroner.

 

Og da en besparelse er lige så god for pengepungen som en indtægt, er det hér, den store bonus ligger. De sparede rente- og låneomkostninger og den beskedne renteindtægt løber nemlig op i hele 234.000 kroner, viser Penge & Privatøkonomis beregninger. Og det svarer til et årligt afkast af det opsparede beløb på 22 procent over de tre år.

 

Besparelsen på 234.000 kroner på boliglånet fremkommer på følgende vis:

 

    • Gebyr: Bankens gebyr for et boliglån udgør typisk 2 procent af lånesummen, dog maksimalt 10.000 kroner.

 

    • Tinglysning: Udgiften til tinglysning og stempelafgift på et 600.000 kroner stort boliglån udgør 10.400 kroner.

 

    • Renter: Nutidsværdien af renteudgifter på boliglånet udgør 209.000 kroner ved en rente på 7 procent og en løbetid på 25 år.

 

  • Renter: Renter under opsparingsforløbet udgør 4.667 kroner

 

 

Og en simpel matematisk udregning viser altså, at den samlede besparelse svarer til et årligt afkast på 22 procent efter skat, hvilket næppe fås bedre andre steder på de finansielle markeder. Der er således sund fornuft i at skrue helt ned for en lavt forrentet pensionsopsparing og i stedet spare op i frie midler til boligen. Belønningen kommer efter boligkøbet, hvor husstanden kan nyde godt af et større økonomisk råderum.

 

For til forskel fra en mere ordinær investering får boligkøberne ikke hovedparten af gevinsten på de 234.000 kroner udbetalt umiddelbart efter opsparingsperioden. I stedet modtager de afkastet eller gevinsten i form af en sparet månedlig nettoydelse på 3.500 kroner årligt over de næste 25 år.

 

 

Risikoen er stigende priser

 

Opsparingsmodellen er dog ikke uden risiko, da boligpriserne kan stige – og stiger boligpriserne markant, er det i sagens natur en bedre forretning at købe en ejerbolig her og nu i stedet for at vente. Da prisstigningerne herhjemme var på deres højeste i 1990’erne og i starten af det nye årtusinde, steg priserne eksempelvis meget hurtigere, end folk kunne nå at spare op.

 

Vi har derfor set på de økonomiske effekter af ændringer i boligpriserne. For hvornår skal man købe med det samme, og hvornår skal man hellere spare op til en stor udbetaling? Penge & Privatøkonomis prismodel spænder fra et prisfald på 5 procent årligt i den treårige opsparingsperiode til en årlig prisstigning på 5 procent.

 

Modellen viser, at break even ligger omkring 2,5 procent. Stiger boligpriserne med 2,5 procent årligt gennem tre år, bliver resultatet en nulforrentning af opsparingen. Så kunne boligkøberne lige så vel have købt med det samme i stedet for at spare op over tre år.

 

Stiger boligpriserne med 3 procent årligt, giver det en decideret negativ forrentning af opsparingen på 5,2 procent årligt. Falder boligpriserne derimod med blot 1 procent årligt, leverer opsparingen et positivt afkast på imponerende 28,4 procent årligt.

Tags

Anbefalede artikler