Små prisfald på parcelhuse i 2008

Parcelhusene klarer sig nogenlunde helskindet igennem 2008, mens der er lagt op til prisfald på det københavnske ejerlejlighedsmarked. Alt i alt tyder meget dog på, at boligmarkedet tager sig en blød landing i løbet af 2008 og 2009 - hvis renten ellers holder sig i ro, og danskernes økonomi ikke forværres.

BOLIG

‘Side 1: Små prisfald på parcelhuse i 2008’

Hvis renten holder sig nogenlunde i ro og vi oplever en pæn vækst i reallønnen, er der ikke udsigt til den store dramatik på boligmarkedet i de kommende år. Ganske vist kan en villaejer i hovedstadsområdet se frem til et prisfald på små 4 % i år, men på landsbasis vil priserne på parcelhuse stort set være uforandrede.

Mens de faldende priser på københavnske ejerlejligheder vil smitte af på hovedstadsområsets parcelhuse, ser det mere positivt ud for resten af landet.

Til gengæld er der udsigt til fortsatte prisfald på op mod 10 % på det københavnske ejerlejlighedsmarked. Sådan lyder vurderingen fra Realkredit Danmark (RD) i en ny prognose over boligprisernes udvikling i 2008.

Analysen peger på, at overordnet set er boligmarkedet stadig dyrt for de købere, der ikke kommer med store friværdier i bagagen. Derfor er der lagt op til en fortsat afmatning på boligmarkedet over de kommende år, lyder vurderingen.

Reelt prisfald i 2008

På parcelhus-området forudser analysen, at priserne gennemsnitligt set ikke vil stige i indeværende år, hvilket i kraft af inflationen giver et realt prisfald på cirka 2 %. Udviklingen dækker dog over store geografiske forskelle.

Mens prisudviklingen på det københavnske ejerlejlighedsmarked forventes at smitte negativt af på de omkringliggende parcelhuse, ser billedet mere positivt ud i landets yderregioner.

Ifølge RDs prognose er der over de næste par år lagt op til prisstigninger på 3 – 5 % årligt i Syddanmark og Nordjylland. For landet som helhed budgetterer analysen med en prisstigning på samlet 1 procent-point frem til slutningen af 2009. Korrigeret for inflation svarer det til et realt prisfald i omegnen af 4 %.

Der er prisfald på vej i København og Århus, men de øvrige landsdele går fri.


2007
2008
2009

 

Hovedstaden2,2-3,70,5Midtjylland8,3-0.81,2Nordjylland7,53,03,6Sjælland7,90,81,1Syddanmark11,94,93,7

KILDE: Prognose fra Realkredit Danmark baseret på Realkreditrådets prisstatistik.

‘Side 2: Små prisfald på parcelhuse i 2008’

Tags