Skatteforhold ved forældrekøb

Lejer du en lejlighed ud til dit barn, bliver du beskattet af lejeindtægterne, men kan trække visse udgifter fra, og du slipper for at betale ejendomsværdiskat.

BOLIG

‘Side 1: Skatteforhold ved forældrekøb’

Der er tre forskellige metoder, som du kan benytte. Det skattemæssigt mest fordelagtige afhænger af den konkrete situation. Du kan vælge enten at benytte personskatteordningen, virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Personskatteordningen

Vælger du personskatteordningen indgår lejeindtægterne minus ejerudgifter (fællesudgifter, ejendomsskat, udgifter til vedligehold, forbedring mm.) i den personlige indkomst. Du beskattes altså med op til 59 procent, hvis du betaler topskat.

Der er fradrag for renteudgifter som normalt - det vil sige, at værdien af rentefradraget er cirka 33 procent.

Hvis lejligheden er finansieret med lån, og der derfor er høje renteudgifter, og du samtidig betaler topskat, vil det som hovedregel bedre kunne betale sig at benytte virksomhedsordningen.

Virksomhedsskatteordningen

Med virksomhedsskatteordningen kan du trække nettounderskuddet af udlejningen fra i den personlige indkomst. I regnestykket indgår alle udgifter inklusive renteudgifter, hvilket vil sige, at værdien af rentefradraget er maksimalt.

Kravene til regnskab og selvangivelse ved virksomhedsskatteordningen er temmelig skrappe. Blandt andet skal økonomien fra udlejningsvirksomheden være klart adskilt fra din øvrige økonomi. Det gøres typisk ved at oprette en ekstra konto til indtægter og udgifter fra udlejningen.

Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen ligner virksomhedsskatteordningen. Uden der dog er samme krav til regnskabet. Metoden benyttes mest, når hele købsprisen eller en stor del af beløbet er betalt kontant.

Udgifter til drift (dog ikke renteudgifter) trækkes fra i lejeindtægten. Beløbet indgår i den personlige indkomst. Renteudgifter trækkes fra i kapitalindkomsten. Rent teknisk udregnes derefter et såkaldt kapitalafkast, som både trækkes fra den personlige indkomst og lægges til kapitalindkomsten. Kapitalafkastet udregnes som en fastsat procentdel af lejlighedens kontantværdi ved anskaffelsen.

Læs også 7 gode råd til forældrekøb.

‘Side 2: Skatteforhold ved forældrekøb’

Tags

Anbefalede artikler