SKAT´s ejendomsvurderinger skudt til hjørne

Regeringens ekspertudvalg er netop kommet med deres anbefalinger til et bedre vurderingssystem.

BOLIG

Rigsrevisionen offentliggjorde i august 2013 en rapport, der slog fast, at tre ud af fire parcelhuse enten blev vurderet for højt eller for lavt i 2011, og SKATs ejendomsvurderinger blev efterfølgende udsat for massiv kritik. Det fik regeringen til at nedsætte det ekspertudvalg, som netop er kommet med deres anbefalinger til et bedre vurderingssystem.

-       Ifølge seniorøkonom i BRFkredit, Mette Bjarnholt, er et af de centrale formål med at få et nyt vurderingssystem at genskabe tilliden til de offentlige ejendomsvurderinger, gennem et vurderingssystemet der er mere gennemsigtigt og gennemskueligt for den almindelige boligejer. Ekspertudvalgets arbejde har vist, at det er muligt at lave et nyt vurderingssystem, som er mere objektivt og mere gennemsigtigt end det hidtidige, men udvalget har også påvist problemer med overvurdering af billige ejendomme, og undervurdering af dyre ejendomme, som skal løses, inden danskerne kan få nye vurderinger.

Med det nye system vil der være en række boligejere som oplever, at deres vurdering bliver sat op og andre vil opleve den bliver sat ned, men selv med et nyt system vil der være vurderinger som rammer ved siden af.

Det er for tidligt at sige noget konkret om udfaldet for den enkelte boligejer. Nogle ejendomme vil opleve, at deres vurdering sættes op, mens andre sættes ned siger Mette Bjarnholt. Hun understreger samtidig, at et nyt system heller ikke kan forventes at ramme den pris som den enkelte ejendom vil blive handlet til, men forklarer at den ny model for ejendomsvurderingerne, sammen med en række principper og anbefalinger vil øge kvaliteten af ejendomsvurderingerne.

Et nyt vurderingssystem tager tid at indfase, og samtidigt skal den nye model spredes ud så den omfatter alle ejendomstyper. Der vil derfor gå noget tid før de nye vurderinger er i spil.

-       Udvalget er kommet med en række forslag til forbedringer, men har primært set på vurderingen af ejerboliger, så der udestår et stort arbejde i forhold til vurderinger af sommerhuse, erhvervsejendomme og andelsboliger. De nye ejendomsvurderinger for ejerboliger forventes derfor først klar til 1. marts 2017.

De offentlige ejendomsvurderinger er grundlaget for opkrævning af ejendomsskatter. Det må betyde ændringer i danskernes betaling af ejendomsskatter.

-       Der findes to former for skat på ejerboliger, som i princippet begge opkræves med udgangspunkt i ejendomsvurderingerne. Som følge af reglerne omkring skattestoppet fra 2001, er det ifølge Mette Bjarnholt kun ca. 5 pct. af boligejerne der aktuelt betaler ejendomsværdiskat af den aktuelle ejendomsværdi, og ca. 20 pct. af boligejerne der betaler grundskyld af den aktuelle grundværdi. For langt de fleste boligejere, vil de nye ejendomsvurderinger derfor ikke have betydning for de ejendomsskatter, boligejerne betaler.

Frem til det nye system står klar, fastholdes 2011 vurderingen med en rabat. For de boligejer som betaler ejendomsskater af 2011 vurderingen, betyder det en mindre skattebetaling i de kommende år.

-       Er man en af de få boligejere som betaler ejendomsskatter af 2011 vurderingen, kan man glæde sig over en mindre skattebetaling i de næste to år. Beregningsgrundlaget for ejendomsskattebetalingen i 2015 og 2016, er nemlig fastfast til 2011 vurderingen fratrukket 2,5 pct. Forklarer Mette Bjarnholt. For den gennemsnitlige bolig på landsplan, som i 2011 blev vurderet til 1,6 mio. kr. med en grundværdi på 536.000 kr., betyder det en årlig besparelse på 748 kr., afslutter Seniorøkonomen.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display