Se om du kan få boligstøtte

Nogle danskere kan få økonomisk støtte til at betale deres husleje. Er du en af dem?.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

575.000 danske husstande modtog i december 2015 boligstøtte fra den danske stat. Det svarer til, at der blev udbetalt 1.216 millioner kroner.

Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Boligstøtten falder i tre forskellige kategorier:

Den største kategori er udbetalingerne til pensionister, hvor 283.000 husstande modtager boligstøtte. De to andre grupper er boligsikring til henholdsvis ikke-pensionister og førtidspensionister.

Kan jeg få boligstøtte?

Du kan måske få et økonomisk bidrag til din husleje, hvis du bor til leje i en helårsbolig med eget køkken. Det gælder også, hvis du lejer en lejlighed af dine forældre.

Er du folke- eller førtidspensionist, kan du udover støtten til lejeboligen søge om støtte, hvis du bor i andels- eller ejerbolig. I de to sidste tilfælde bliver støtten udbetalt som et lån, som du skal betale tilbage.

Fremlejer du din bolig, har du også mulighed for at søge om boligstøtte. Dog skal udlejeren være fraflyttet adressen. 

Hvor meget kan jeg få i støtte?

Din støtte afhænger af, om du er folkepensionist, førtidspensionist eller ikke-pensionist. Størrelsen på boligstøtten afhænger blandt andet af:

  • Din husleje.
  • Dine udgifter til el, vand og varme.
  • Hvor stor din bolig er.
  • Om du bor alene eller sammen med andre.
  • Indkomsten og formuen for dig og eventuelle bofæller.

Jeg er hverken førtids- eller folkepensionist

Betaler du mindst 2.000 kroner om måneden i husleje med udgifter vand, varme og el trukket fra, kan du få boligstøtte. Bor du alene, kan du i 2016 få 999 kroner udbetalt om måneden. Har du op tre børn, er satsen 3.515 kroner om måneden, og har du flere end tre børn boende, stiger støtten til 4.394 kroner.

Jeg er folkepensionist

Skal du hver måned betale mindst 1.334 kroner i husleje, kan du i 2016 med op til tre hjemmeboende børn få 3.760 kroner i månedlig boligstøtte.

Jeg er førtidspensionist

For førtidspensionister gælder to forskellige regelsæt. Her hedder skillelinjen før og efter 1. januar 2003.

Har du fået førtidspension før 1. januar 2003, og betaler du mindst 1.334 kroner om måneden i husleje, kan du med op til tre børn i boligen modtage 3.760 kroner om måneden.

Er du derimod blevet førtidspensionist efter 1. januar 2003, skal din husleje være på minimum 2.000 kroner om måneden, før du kan få et økonomisk boligtilskud. Er du berettiget til boligstøtte, kan du med op til tre hjemmeboende børn få 3.515 kroner om måneden.

I alle tilfælde er boligstøtten skattefri. 

Tags

Anbefalede artikler