Salgsopstilling

Når du har fattet interesse for en bolig, kan du få udleveret en salgsopstilling af ejendomsmægleren. Den giver dig et godt indblik i de økonomiske nøgleoplysninger.

BOLIG

Salgsopstillingen er en vigtig oversigt over ejendommens vigtigste data og eventuelle begrænsninger. Du får alle nøgletal lige ved hånden og dermed er den også et glimrende beregningsgrundlag for banker og andre rådgivere.

Salgsopstillingen indeholder oplysninger om boligens beliggenhed, matrikelnummer og hidtidige benyttelse. Grund- og bygningsareal samt eventuelt fordelingstal, hvis der er tale om en ejerlejlighed. Aktuel ejendoms- og grundværdi. Du kan også se, om der er udarbejdet rapporter om husets byggetekniske stand – eksempelvis en tilstandsrapport. Disse rapporter er ikke altid blevet udfærdiget, inden boligen er sat til salg. Nogle gange venter sælger og mægler, til der er en seriøst interesseret køber. Især fordi tilstandsrapporten ikke må være mere end seks måneder gammel.

Normalt vil det fremgå af salgsopstillingen, hvis der er særlige tekniske forhold ved ejendommen, som køber skal være opmærksom på. Mægleren har pligt til at undersøge ejendommens forhold. Normalt rekvirerer ejendomsmægleren et ejendomsoplysningsskema på kommunens tekniske forvaltning, og her oplyses en række forskellige fakta om ejendommen.

Skemaet indeholder oplysninger om ejendommens zonestatus (land eller by), om det er privat eller offentlig vej, boligens varme-, vand- og afløbsforhold. Om der eventuelt er en nedgravet olietank på ejendommen. Også igangværende bygge- eller miljøsager og planlagte anlægsarbejder fremgår. Desuden viser skemaet, hvilke planer eller offentliggjorte planforslag der vedrører boligen.

Oplysninger om forurening får mægleren fra amtet. Som almindelig borger kan du også spørge efter disse oplysninger hos de respektive instanser.

Økonomi

Salgsopstillingen gør det muligt at sammenligne kontanthandel med en finansieret handel – altså de samlede udgifter, hvis du betaler kontant eller skal have boligen finansieret med et realkreditlån. Mægleren vedlægger tre forskellige finansieringsforslag, så du kan danne dig et indtryk af mulighederne.

Du får også en oversigt over, hvad boligen vil koste før skat det første år. I beregningen indgår prioritetsydelser (afdrag og renter på lån), ejendomsskatter, renovation, antenneafgift, skorstensfejer, grundejerforening, forsikringer og andre offentlige udgifter. Du kan også se udgiften efter skat, hvor der er indregnet en skattebesparelse på cirka 33 procent af renteudgifterne.

Tags

Anbefalede artikler