Sådan sparer du på varmeregningen

Dårlig isolering kan koste dig mange penge i kolde vintermåneder. Ved hjælp af simple isoleringsmetoder kan du både spare penge og skåne miljøet. Find din besparelse på Energistyrelsens hjemmeside.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Et gennemsnitligt ældre, dansk hus kræver typisk fire gange så meget energi til opvarmning sammenlignet med et nybygget hus, som er velisoleret.  

Derfor kan det måske godt betale sig for dig at investere nogle penge i efterisolering, hvis dit hus er af ældre dato.

Ifølge den danske producent af isoleringsmaterialer, Rockwool, kan du nemt og billigt reducere varmeregningen betragteligt. 

”Hvis du hulmursisolerer et typisk dansk parcelhus, er det en investering på ca. 15.000 kroner," siger Marina Mazin, civilingeniør og ansvarlig for byggeteknisk afdeling hos Rockwool. 

"De penge er hentet hjem allerede efter knap tre år takket være den årlige besparelse på varmeregningen på omkring 5.400 kroner." 

Opvej indtægter med udgifter

Selv om det kan friste at skære ned i udgifterne til din varmeregning, er det dog ikke altid nogen økonomisk fordel for dig at isolere. 

Ved større isoleringsprojekter skal du måske ud at låne penge i banken, og så løber der renter på, som må modregnes din gevinst ved isoleringen.

Det kan også være, at efterisoleringen ikke batter så meget som forventet. 

Overvej derfor grundigt, hvor i huset du kan få mest ud af sætte ind.

Ejer du en energimærkerapport på dit hus, så kan du læse i den, hvor det bedst betaler sig at isolere. I en sådan rapport kan du finde et overslag på dine udgifter og besparelser i forbindelse med energiforbedringer.  

På Energistyrelsens side om energi, sparenergi.dk, kan du søge efter energimærkerapporten på din bolig. I rapporten kan du nemt få et overblik over din boligs energiforbrug og finde forslag til, hvor det bedst betaler sig for dig at sætte ind.  Du finder i rapporten desuden overslag på dine udgifter og besparelser i forbindelse med energiforbedringer. 

Du kan også finde priser og overslag på besparelse på betterhome.today, der er udarbejdet i samarbejde mellem Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux Group.

Danmark kan spare en tredjedel af varmen 

Ifølge Rockwool kan en tredjedel af varmeforbruget i eksisterende boliger i Danmark spares ved udskiftning af vinduer og efterisolering af dårligt isolerede ydervægge, gulve og tage.  

Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut svarer denne potentielle besparelse i varmeforbruget til afbrænding af 830 millioner liter fyringsolie. 

Sådan tjekker du op på isoleringen: 

- Tjek, om isoleringen på loftet slutter tæt om loftsbjælkerne.  
- Tjek isoleringen i flade tage 
- Tjek skunken for at se, om der er isolering, der skærmer husets varme rum fra taget.  
- Tjek hulmur for isolering : Ældre huse bygget før 1980erne er enten bygget med meget lidt eller slet ingen hulmursisolering. Energimærkningsrapporten vil vise, om der er hulmursisoleret. Du kan også tjekke ved at bore et hul i en fuge. Hulmursisolering skal udføres af fagfolk. 
- Tjek for træk: Kulde og træk i hjemmet er tegn på utætheder. Vær særlig opmærksom på træk ved fodpaneler, en åben pejs uden indsats eller en brevsprække/kattelem.  
- Tjek, om døre og vinduer er utætte: Tjek også, om der er utætheder i fugerne mellem mur og vinduer og mellem mur og yderdøre.  

Kilde: Rockwool

 

 

 

Tags

Anbefalede artikler