Sådan slipper du billigst ud af din lejebolig

Det er dyrt at flytte, men hvis du løbende holder din bolig ved lige og gør det nemt for boligselskabet at genudleje, kan du være heldig at skære kraftigt ned for regningen. Her er nogle tips til at undvige dobbelt husleje og dyre håndværkerregninger.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Det kan blive eksorbitant dyrt at flytte. Der er både omkostninger forbundet med at fraflytte en bolig og med at flytte ind i en ny.

Med rettidig omhu og udnyttelse af gældende regler kan du dog spare en del af flytteregningen.

Gør hovedrent og træk det fra

Du skal selvfølgelig først og fremmest sørge for, at lejligheden fremstår i nogenlunde samme stand som ved overtagelse.

”Det er meget simpelt. Du kan sørge for, at holde lejligheden ved lige, mens du bor i den. Er paneler så medtaget, at det ikke er nok at male dem, eller er der dybe huller i gulvet, er det noget, der bonner ud,” siger Christian Høgsbro, der er direktør i AAB.

Men derudover kan du spare penge ved at gøre godt og grundigt rent.

”For ellers skal der hyres et rengøringsfirma,” siger Christian Høgsbro.

Du kan også vælge at hyre professionelle til at gøre rent og så gøre brug af håndværkerfradraget. Du kan nemlig trække 6000 kr. fra om året til serviceydelser i hjemmet.

Boligjobordningen/håndværkerfradraget

BoligJobordningen gælder for arbejde, der er udført i en helårsbolig, hvor den skattepligtige person har fast bopæl på tidspunktet for arbejdets udførelse. Muligheden for at anvende ordningen gælder uanset om man er lejer, ejer eller andelshaver.

Lejere i almene boliger og i private lejemål er således omfattet af ordningen, og kan få fradrag for lønudgifter til serviceydelser i form af f.eks. rengøring, vinduespudsning og børnepasning i hjemmet.  

Lejerne kan også få fradrag for lønudgifter til grøn istandsættelse, som fx isolering af tag, ydervægge og gulve, mens fx afhøvling og lakering af gulve ikke er omfattet af de ydelser, der er fradrag for. 

De ydelser, der er omfattet af ordningen, fremgår af Skats hjemmeside, hvor der også er en generel beskrivelse af ordningen, ligesom der er et særskilt afsnit om lejere m.fl., hvoraf det bl.a. fremgår, at lejeren selv skal have råderet i forhold til det arbejde, der udføres og selv skal afholde udgiften til det udførte arbejde.

Kilde: Skat

Tjek reglerne

Der kan være stor forskel på, hvilke regler der gælder for dit konkrete lejemål. Ifølge Christian Høgsbro kan det være klogt at tjekke vedligeholdelsesreglementet i din afdeling.

Find først ud af, om du er på a- eller b-ordning, hvis du bor til leje i en større forening som f.eks. AAB eller KAB.

Forskellen på dem er, at du under a-ordningen skal sørge for at istandsætte lejemålet inden genudlejning. Pengene skal du selv lægge.

Under b-ordningen flytter du bare, og så sørger den kommende lejer selv for at male, ordne gulve eller hvad der nu er behov for. Pengene kommer fra en vedligeholdelseskonto, som du løbende indbetaler til.

Uanset, om du er under den ene eller anden ordning, er du selvfølgelig ansvarlig for at udbedre eventuelt mislighold.

Sørg selv for at udbedre skader

Du kan i nogle tilfælde spare penge på selv at få udbedret eventuelle skader som at få afhøvlet og lakeret et gulv.

Snak med din udlejer og hør, hvad det vil koste at få ordnet de ting, som du har ansvar for at ordne. Kontakt derefter flere forskellige håndværkere og hør, om du kan få en bedre pris.

”Det kan godt betale sig selv at male og sætte i stand, men så skal du være sikker på, det bliver gjort ordentligt, for ellers skal det gøres igen,” siger Christian Høgsbro.

”Du hænger ikke på almindeligt slid og ælde, det bliver du ikke bonnet for,” siger han.

Gør det nemt at genudleje

Noget af det, som kan blive rigtig dyrt i forbindelse med at flytte, er dobbelt husleje. De fleste venter jo med at opsige deres lejemål, før de har lejet eller købt noget andet at flytte ind i.

Hvis du gør det nemt for udlejningsorganisationerne at genudleje dit lejemål, kan du dog være heldig at slippe for at skulle betale husleje i hele opsigelsesperioden.

I både AAB og KAB har du tre måneders opsigelse til den første i en måned.

Ifølge Christian Høgsbro skal du ikke forvente at slippe for den dobbelte husleje, uanset hvor hurtigt du fraflytter din lejlighed efter opsigelse.

”Men jo før, du siger op, jo bedre. Vi har tre måneders opsigelse, og det er svært for os at forkorte det. Vi bestræber os på at gøre det, men det er svært,” siger han.

”Problemet er ikke at finde en ny lejer, men der er nogle transaktionsomkostninger ved at genudleje. Vi vil gerne kunne gøre det på to måneder, men det tager oftere tre end to måneder.”

Inden AAB kan genudleje skal nye lejere have mulighed for at få fremvist din bolig. Desuden skal AAB have 14 dage til at istandsætte boligen. Hvis de første på ventelisten sig nej tak til at leje din bolig, skal boligen tilbydes til andre.

Der er altså en række faktorer, som spiller ind i forhold til genudlejning.

Sørg for at være fleksibel i forholdt til fremvisninger. Hvis du kan tage fri og fremvise lejligheden, når det passer ind i interesseredes kalendere, forbedrer du dine chancer for hurtig genudlejning.

Tags

Anbefalede artikler