Sådan sikrer du husets værdi

Læg en plan for vedligeholdelsen af dit hus, og tag de grimme overraskelser i opløbet. Du undgår på den måde de dyre regninger, når skaden er sket, og du plejer husets værdi.

BOLIG

Mange husejere har prøvet at vågne om natten badet i sved ved tanken om, at fugten i kælderen, de utætte vinduer eller de løse tagsten på husets vestside kan blive dyre at reparere. De søvnløse nætter hober sig op, fordi de fleste af os har svært ved at vurdere, hvor alvorlige skaderne er, og om de skal laves nu eller kan vente et par år.

 

Usikkerheden har været med til at fremme de såkaldte vedligeholdelses planer. Det er planer, hvor du kan få et indblik i din boligs tilstand via en minutiøs gennem gang af en byggesagkyndig. I mange år har vedligeholdelsesplaner været almindelige i større ejer- og andelsforeninger, men nu breder de sig også til enfamilieshuse.

 

I gennemgangen af huset får du at vide, hvad der skal gøres, hvornår det skal repareres, og hvad arbejdet kan forventes at koste. Ikke nødvendigvis skøn læsning. Men så ved du, hvad du skal forvente af udgifter, og du kan spare tusindvis af kroner ved at få skader og fejl udbedret, inden de bliver så graverende, at de koster en mindre formue.

 

 

Plan med tidshorisont

 

“Man kan selvfølgelig ikke sætte eksakte tal på, hvor store besparelser du kan opnå ved at vedligeholde dit hus løbende i stedet for at reparere, når skaden er blevet alvorlig. Men det er almen viden blandt sagkyndige, at du får en langt lavere udgift på dit hus, hvis du vedligeholder,” siger beskikket bygningssagkyndig Kurt Rosenkrans Høyer fra Huskonsulenten.dk, der blandt andet udarbejder vedligeholdelsesplaner.

 

Der er ingen standard for vedligeholdelsesplaner, men de minder i realiteten om den tilstandsrapport, som er obligatorisk ved hussalg. Her får du blot en dybere beskrivelse af hvert kritisk punkt samt en anbefalet tidshorisont for udbedringen, og hvad det vil koste. En seriøs vedligeholdelsesplan kræver, at rapportens forfatter for eksempel er beskikket bygningssagkyndig. Han skal fotografere graverende skader og gennemgå huset grundigt.

 

Typisk tager det 3-4 timer, og herefter udfærdiges rapporten, der kan være på over 20 sider. Prisen for rapporten ligger typisk på 20.000-25.000 kroner. Den kan dog også fås billigere. For eksempel begynder priserne hos Bolius ved cirka 7.000 kroner for basispakken ved boliger under 100 kvadratmeter. Pas på fugt Kurt Rosenkrans Høyer fra Huskonsulenten.dk peger på fugt som en af de alvorlige trusler mod et hus.

 

Derfor er det vigtigt, at du eliminerer muligheden for, at vand kan trænge ind i huset. Hvis et par tagsten ligger løst, kan de lægges på plads for 500 kroner af en murer. Men lader du til gengæld tingene gå deres gang uden at gribe ind, kan det ende med, at tagkonstruktionens træ får tømmersvamp, og så er regningen pludselig på 500.000 kroner. Også vedligeholdelse af vinduer er et godt eksempel. Gode vinduer kan holde i 50 år eller mere, hvis de holdes tørre og i god stand. Det kræver en beskeden løbende indsats, mens nye vinduer let koster over 100.000 kroner i et almindeligt hus.

 

Vedligeholdelse er også en måde at undgå K1-, K2- eller K3-anmærkninger i tilstandsrapporten. Anmærkningerne kan reducere husets salgspris. De bruges ofte af køber til at forlange et prisnedslag, og samtidig er et vedligeholdt hus et kønnere syn.

 

Tags

Anbefalede artikler