Sådan håndterer du køber-interesse

Du er ikke forpligtet til at acceptere et købstilbud - heller ikke, hvis køberen byder den annoncerede pris.

BOLIG

Den annoncerede pris er kun »en opfordring til at give tilbud«. Der er først tale om en aftale, i det øjeblik du vælger at acceptere et tilbud.

Når der er stor efterspørgsel efter ejendomme, er der ofte flere købere til den samme bolig, og du kan derfor opleve, at flere købere ønsker at give et bud på din bolig. Det kan du eller ejendomsmægleren bruge til at presse prisen i vejret.

Licitation

I de seneste år har der udviklet sig en praksis med at udbyde de mest populære boliger i licitation. Du kan ikke selv sælge din bolig i licitation, men må overlade det til en ejendomsmægler eller advokat. Når der holdes licitation, er der tale om en budrunde, hvor alle interesserede købere får mulighed for at byde på boligen – uden at vide, hvad andre har budt. Dansk Ejendomsmæglerforening og Forbrugerrådet har fastsat etiske regler for området, som mæglerne skal følge.

Hensigten med en licitation er at sikre dig de bedste betingelser for dit boligsalg. Du kan vælge at acceptere et hvilket som helst bud, eller du kan forkaste alle. En køber kan ikke kræve at få boligen, blot fordi han er kommet med det højeste bud.

Om din bolig egner sig til udbud i licitation, må du afgøre i fællesskab med mægleren.

Nedslag i prisen

Det er helt normalt, at en køber vil forhandle om prisen. Du kan på forhånd have aftalt med ejendomsmægleren, hvor langt ned du vil gå. Mægleren skal forelægge alle tilbud for dig. Hvis det er et større afslag, regner mægleren handlen igennem på baggrund af forslaget, så du kan se de økonomiske konsekvenser. Du behøver ikke acceptere et bud. Det er dig, der bestemmer.

Medmindre du er i stor tidnød eller økonomiske vanskeligheder, er der ingen grund til at acceptere afslag i prisen, når boligen lige er sat til salg. Men det kan også være en fordel at acceptere et mindre afslag og sælge hurtigt, så du sparer omkostninger til mægleren og får en hurtig afklaring.

Har ejendommen været til salg længe uden den store interesse fra købernes side, kan det være på tide at overveje en ændring af prisen eller acceptere lavere tilbud fra de købere, der rent faktisk er interesserede.

Tags

Anbefalede artikler