Sådan deler I boet ved skilsmisse

Separation og skilsmisse er mere end sårede følelser: Fælles gæld og værdier skal deles mellem de tidligere ægtefæller.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Med følelserne uden på tøjet kan det være svært at se klart i en separation eller skilsmisse. Men som med så meget andet skal det overstås. For, at I kan komme videre, skal I have lavet en bodeling, hvor I deler jeres fælleseje.

Statsforvaltningen

Når I skal skilles eller separeres, skal I meddele til Statsforvaltningen, at I går fra hinanden. Her skal I være opmærksomme på, at bodelingen ikke er en del af forhandlingerne i forvaltningen, og at jeres formuefællesskab først ophører, når Statsforvaltningen har modtaget anmodningen om skilsmisse eller separation. Jeres forhold ophører officielt også først den dag, hvor Statsforvaltningen modtager anmodningen.

Selve bodelingen

For at få delt boet skal I sætte beløb på jeres formue og gæld. I får lige meget med fra boet, hvis I begge ejer mere, end I skylder væk. Det bliver kaldt 'positiv bodel'. Den såkaldte 'negative bodel' bliver aktuel, hvis den ene ægtefælle har større gæld, end vedkommende ejer. Ejer den anden ægtefælle mere, end vedkommende skylder væk, skal ægtefællerne dele den positive bodel ligeligt mellem sig.

Samtidig er det vigtigt, at I husker, at der både kan komme restskat og overskydende skat til bodelingen. I Danmark er ægtepar sambeskattede, så får en af jer for eksempel penge tilbage i skat året efter skilsmissen, er pengene en del af bodelingen.

Uenighed om boet

Volder bodelingen besvær, og kan I ikke blive enige om, hvordan boet skal deles mellem jer, skal jeres bodeling behandles af skifteretten. At gå i skifteretten koster 400 kr. for det første møde, og bliver det besluttet, at jeres bodeling skal bestyres af en autoriseret bobehandler, stiger prisen til 0,5 pct. af boets formue. Dog højest 10.000 kr. Bobehandlerens honorar skal betales af den ægtefælle, der bad om hjælpen.

Det er muligt at søge om fri proces til bodelingen.

Godt råd

Da både separationer og skilsmisser kan være følelsesmæssigt hårde, kan det være en god idé, at I begge hyrer advokater, der kan stå for alt papirarbejdet og selve forhandlingerne omkring bodelingen.  

Tags

Anbefalede artikler