Rentetip: 2,5 pct. eller 3 pct.?

Det gælder ikke bare om at vælge den lavest mulige rente. Læs, hvad du bør overveje, inden du vælger din rente.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Skal man gå efter en lav rente eller et lille kurstab – et spørgsmål, som formentlig dukker op hos mange, når det fastforrentede lån skal vælges. I skrivende stund kunne det valg meget vel stå mellem et 30-årigt fastforrentet realkreditlån med henholdsvis 2,5 pct. eller 3 pct. i rente. Svaret er desværre ikke helt så klokkeklart, som man måske kunne ønske sig.

I bund og grund handler det om prisen for en given sikkerhed mod kursstigninger. Vil man sikres bedst muligt mod kursstigninger, bliver prisen lidt dyrere i form af en lidt højere rente i lånets løbetid. Går man derimod efter laveste pris og dermed en lavere rente vil man til gengæld ikke være lige så godt sikret mod kursstigninger.

Kort eller lang tidshorisont

Når valget mellem laveste rente eller mindst muligt kurstab skal træffes, bør ens tidshorisont være med i overvejelserne. Er tidshorisonten kort, eller er man i tvivl om, hvor længe man skal blive i sin bolig, kan det være en fordel at gå efter det mindste kurstab. På den måde sørger man for at minimere loftet over den maksimale restgæld, man skal indfri i fremtiden. Til gengæld betaler man en lidt højere rente hele lånets løbetid. Holder man derimod sit lån i mange år, kan man i højere grad gå efter den lavere rente.

Med en lang tidshorisont, betyder det nemlig ikke det store, at kurstabet er lidt større og dermed giver en lidt større restgæld. Man skal dog være opmærksom på at indfris lånet før tid, kan man alt andet lige risikere at skulle betale mere for at indfri gælden, end hvis man havde valgt lånet med en højere rente. Netop fordi restgælden på optagelsestidspunktet har været højere. Til gengæld afdrager man lidt mere på sin gæld, hvis man vælger en lavere rente. Forskellen i restgælden ved indfrielse vil således afhænge af, hvor hurtigt man efter optagelsen af lånet, ønsker at indfri det.

Restgælden

Her til kommer den fremtidig udvikling i renterne og beskyttelsen af boligens værdi. Med et fastforrentet lån har man mulighed for at reducere værdien af restgælden, hvis renten stiger. Det skyldes, at kursen på realkreditobligationerne falder, når renten stiger. På den måde bliver restgælden mindre, hvis lånet skal indfries. Vælger man her lånet med den lavere rente dvs. 2,5 pct., kan man alt andet lige forvente en lidt bedre beskyttelse af boligens værdi, end hvis man vælger lånet til 3 pct.. For når renten stiger, vil værdien af gælden falde lidt mere på 2,5 pct.-lånet, da det er lidt mere kursfølsomt.

Tags

Anbefalede artikler