Prisstigninger øger troen på fremtiden

Vi nærmere os med hastige skridt slutningen af 2014, og vi kan derfor så småt begynde at gøre status på året der gik.

BOLIG

2014 har været et år præget af mildt vejr og lune temperaturer, og et år hvor varmen endnu engang har fundet frem til det danske boligmarked. Målt over året er boligpriserne nemlig steget ganske pænt. Seneste tal fra Danmarks Statistik viser, at vi på årsniveau ser prisstigninger for ejerlejligheder på omkring 8 pct., og for parcelhuse omkring de 3 pct.

  • I løbet af 2014 har vi oplevet pæne prisstigninger ikke mindst for ejerlejlighederne, men også for parcelhusene. Den udvikling vi har oplevet her i 2014, kan generelt forklares med, at vi igennem flere år har oplevet en tilbageholdenhed, hos boligkøberne, og der derved er sket en opsparing af boligbehovet. Når det opsparede boligbehov så bliver udløst, sker der det, som vi kender det fra en gammeldags ketchupflaske. Først kommer der et ordentligt skvulp, og hvorefter det flyder mere jævnt, forklarer BRFkredits seniorøkonom Mette Bjarnholt.

Der er også andre ting end et opsparet boligbehov som spiller ind, når danskerne overvejer, om de er klar til så stor en investering som en bolig.

  • Det er dog ikke kun det opsparede boligbehov, som øger efterspørgslen efter boliger og dermed lægger et opadgående prispres på boligmarkedet. I det forgangene år er ledigheden faldet, vi har fortsat meget lave renter, og samtidigt ligger forbrugertilliden ganske pænt. Alle er afgørende faktorer, når danskere skal vurdere, om de har mod på så stor en investering, som en bolig er, siger Mette Bjarnholt.

For dem som står på vej ind på boligmarkedet, er stigende priser mindre sjovt, men for eksisterende boligejerne kommer de stigende boligpriser til gavn. Sammenligner vi den gennemsnitlige salgspris på en ejerlejlighed for et år siden med prisen i dag, så kan lejlighedsejerne glæde sig over at have fået en værdistigning blot ved at sove i lejligheden. 

  • For 12 måneder siden kostede en gennemsnitslejlighed 1.851.000 kr. Købte man der, har man siden da øget opsparingen i murstene med ca. 155.000 kr., hvilket svarer til en værdistigning på ca. 425 kr. per. nat. En gevinst der vel og mærke er skattefri, lyder det fra seniorøkonomen.

Men det er ikke kun lejlighedsejerne, som kan glæde sig over en værdistigning. Husejerne har nemlig ligeledes oplevet en værdistigning.

  • Købte man et gennemsnitshus for et år siden, så er stigningen ikke helt så stor, men dog stadig pæn. For hver dag man har været husejer har man sparet ca. 174 kr. op pr. dag eller hvad der svarer til ca. 63.500 kr., fortæller Mette Bjarnholt. Der er således opbygget ikke ubetydelige formuer i murstene det seneste år, fortsætter seniorøkonomen.

Den positive udvikling på boligmarkedet giver boligejerne en øget tro på fremtiden, og det gavner den danske økonomi.

  • Den positive udvikling vi ser på boligmarkedet her i 2014 med stigende priser og øget aktivitet er godt for dansk økonomi. Når vi som boligejere oplever, at vores friværdier stiger, og vores bolig er omsættelig, så får vi nemlig en øget tro på fremtiden.  Det sætter gang i en positiv spiral, hvor vi forbruger mere, hvilket skaber flere arbejdsplader som igen fører til økonomisk fremgang. Det er derfor vores forventning, at boligmarkedet også i 2015 vil ligge med positive stigningstakter, slutter seniorøkonomen.

 

Tags

Anbefalede artikler