Nye regler kan gøre din bolig dyrere

Danske boligejere kan blive ramt af nye regler for bankerne.

BOLIG

Hold øje med renten og huspriserne. Nye regler for bankerne vil måske vil gøre det dyrere at eje en bolig.

Det fremgår af Finansministeriets Økonomisk Redegørelse, skriver Børsen.

En af de nye regler kan nemlig blive, at der lægges begrænsninger på bankers beholdninger af realkreditobligationer, herunder hvor stor en andel af porteføljen de må udgøre.

“Danske banker er en relativ stor aftager af de korte danske realkreditobligationer som led i deres likviditetsstyring. De nye Basel III-regler kan således medføre, at efterspørgslen efter de korte realkreditobligationer falder. Det vil kunne øge finansieringsomkostningerne for de danske boligejere, hvilket alt andet lige vil have negativ betydning for boligpriserne,” forklarer ministeriet til Børsen.

Samlet forventes boligpriserne at stige med tre procent i år. Næste år omkring to procent, hvorefter priserne forholder sig stabilt i 2012.

Finansministeriet kunne ikke give noget klart svar på, om boligpriserne er i ligevægt. Men målt i forhold til udviklingen i løn, så er priserne om et års tid på samme niveau som i 2004.

 

Tags

Anbefalede artikler