Nationalbanken: Afskaf afdragsfrie lån

De afdragsfrie lån var med til at skabe en prisboble på boligmarkedet før finanskrisen. Derfor skal de begrænses, mener Nationalbanken.

BOLIG

Adgangen til afdragsfrie lån skal begrænses og på sigt afskaffes.

Det er den overraskende melding fra Nationalbanken i en ny prognose for dansk økonomi, som udkom i dag.

Nationalbanken påpeger, at introduktionen af de afdragsfrie lån – sammen med fastfrysningen af ejendomsværdiskatten – var med til at skabe en prisboble i forrige årti og bidrog til overophedningen i dansk økonomi.

Nationalbanken opfordrer derfor Folketinget til at ophæve skattestoppet for ejendomsværdiskatten og gennemføre tiltag, som betyder, at fremtidige realkreditlån alene ydes med afdrag.

Begrænsningen på afdragsfrie lån kan eksempelvis ske ved, at man over en periode reducerer belåningsgrænsen for nye afdragsfrie realkreditlån med 10 procentpoint om året.

Ifølge Nationalbankens beregninger vil det kun i begrænset omgang påvirke boligpriserne negativt i de nærmeste år.

Men det tror man ikke i Realkredit Danmark.

Her frygter man, at afskaffelsen af afdragsfrie lån på nuværende tidspunkt vil medføre et stort prisfald på boligmarkedet.

“Skal adgangen til afdragsfrie lån begrænses, så er det nok en god ide, at forsøge at ramme en højkonjunktur i dansk økonomi,” siger Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark.

Her påpeger man, at de afdragsfrie lån har givet en hjælpende hånd til de danske familier og dansk økonomi under den økonomiske krise.

“Familier, der er blevet ramt af ledighed, har haft muligheden for at sætte deres afdrag i bero, og det er formentlig også en medvirkende forklaring på, at antallet af tvangsauktioner har holdt sig på et relativt lavt niveau sammenlignet med tidligere kriser på boligmarkedet,” siger Christian Hilligsøe Heinig.

Også i Realkreditrådet forsvarer man de afdragsfrie lån.

“Tiden er løbet fra tiltag, som forbyder eller begrænser låneprodukter, for det fjerner jo ikke efterspørgslen eller behovet,” siger direktør Ane Arnth Jensen.

Hun mener, at boligejerne forvalter afdragsfrie realkreditlån med ansvarlighed.

“De fleste bruger afdragsfriheden til at styrke deres langsigtede opsparing og formue på anden vis. Eksempelvis ved at nedbringe dyrere gæld hurtigere. Det betyder, at boligejere med afdragsfrie lån i sidste ende står med en mere robust økonomi, end de ville have haft, hvis der ikke havde været adgang til afdragsfrie lån,” siger Ane Arnth Jensen.

De afdragsfrie lån har været populære siden deres indførelse i 2003. Over halvdelen af boligejerne har i dag afdragsfrie lån.

Tags

Anbefalede artikler