Lettere at købe andelsbolig

Ejendomsmæglerkæden Home vil fremover beregne teknisk kontantpris ved salg af andelslejligheder.

BOLIG

Endnu en ejendomsmægler har besluttet sig for gøre det lettere at sammenligne priser på en ejerlejlighed og en andelslejlighed og oplyser fremover en såkaldt ”omregnet kontantværdi.”

Det er ejendomsmæglerkæden Home, der nu følger i fodsporene på blandt andet andelsbutikken.dk og magasinet Penge & Privatøkonomi, der begge - gennem flere år - har benyttet sig af henholdsvis en ”omregnet kontantværdi” og en ”teknisk kontantpris”.

Den tekniske kontantpris eller den omregnede kontantværdi indregner køberens andel af boligforeningens fælles gæld i prisen på andelen. Eksempelvis består foreningen af 50 ens lejligheder, som til sammen skylder 25 millioner kroner i ejendommen.

Det betyder, at hver andel principielt hæfter for en gæld på en halv million kroner. Og da selv andelen koster 800.000 kroner, løber den samlede pris - altså den tekniske kontantpris - op i 1,3 millioner kroner.

Beregn selv den reelle pris

Hvis en mægler ikke oplyser lejlighedens tekniske kontantpris, er det dog muligt selv at beregne denne. Kravet er blot adgang til lejlighedens andelsbevis og det seneste regnskab.

På andelsbeviset er opført det oprindelige indskud i foreningen og beløbet angiver dermed lejlighedens andel af foreningens formue. Eksempelvis har lejlighedens første indehaver betalt 500 kroner pr. m2 boligareal, hvilket for en to-værelses lejlighed på 55 m2 løber op i 27.500 kroner.

Samlet har andelshaverne i eksemplet indbetalt 1.375.000 kroner i andelskapital. Ved at dividere 27.500 kroner med 1.375.000kroner får vi 0,2 - hvilket opgjort i procent svarer til 2 procent.

Det vil sige, at den pågældende andel tegner sig for 2 procent af foreningens værdier og dermed også - over boligafgiften - skal betale renter og afdrag på 2 procent af foreningens gæld.

I regnskabet finder du efterfølgende ud af, at foreningens samlede gæld udgør 25 millioner kroner. Og da andelen har et fordelingstal på 2 procent, er det en smal sag at regne sig frem til, at andelen af den fælles gæld udgør 500.000 kroner.

Ved en kontantpris på 800.000 kroner, udgør den omregnede kontantværdi således 1,3 millioner kroner.

Tags

Anbefalede artikler