Landets billigste boliglån

Nordea tilbyder i al diskretion markedets billigste fastforrentede realkreditlån. Det er 10 procent billigere end et flexlån, men kan ikke konverteres.

BOLIG

‘Side 1: Landets billigste boliglån’

Er du blot interesseret i at få den lavest mulige nettoydelse på dit realkreditlån her og nu, tilbyder Nordea som det eneste realkreditselskab et såkaldt stående lån. Et stående lån er nok markedets mest enkle låneprodukt. Du låner simpelt hen en pose penge til en fast rente over de næste 10 år og nøjes med at betale renterne på lånet. Beholder du lånet til udløb, behøver du ikke spekulere på hverken rentestigninger eller rentefald, da ydelsen ligger fast i hele låneperioden.

For et lån på 1 million kroner koster et stående lån 2.640 kroner månedligt i 10 år, hvilket ligger cirka 10 procent under ydelsen på et traditionelt rentetilpasningslån med fast rente i 10 år og ligeledes med 10 års afdragsfrihed. Efter 10 år skal du enten betale hele lånet tilbage eller refinansiere det ved optagelse af et nyt lån i boligen. Vælger du at refinansiere lånet, koster det cirka 0,7 procent af det oprindelige lånebeløb, hvilket i runde tal udgør 7.000 kroner.

Velegnet til forældrekøb

Ønsker du eksempelvis at investere i en lejlighed til dit barn og regner med at sælge lejligheden efter 10 år, er et stående lån en oplagt mulighed. Over en 10-årig periode kan du opstille et driftsbudget for boligen, som viser de præcise udgifter og indtægter. Og rent statistisk set behøver du ikke nære den store frygt for, at lejligheden er mindre værd end gælden ved udgangen af perioden.

Siden 1965 er det kun forekommet en gang, at en gennemsnitlig bolig er faldet i pris over en 10-årig periode. Den situation indtraf for de boligejere, der havde købt en bolig i 1986 og solgte den i 1995. Et 10-årigt stående lån er direkte rettet mod låntagere, der kender deres tidshorisont. Ønsker du at komme ud af lånet før tid, kan det koste ekstra penge, da lånet er inkonverterbart, hvilket betyder, at lånet ikke automatisk kan indfries til kurs 100.

Hvis du ønsker at førtidsindfri lånet, skal du købe de bagvedliggende obligationer til markedskurs. Og er renten faldet, vil du typisk skulle betale en højere kurs for obligationerne, end den kurs du fik ved lånets udbetaling. På den positive side tæller dog, at kursrisikoen er aftagende, i takt med at lånets indfrielsesdato nærmer sig. Faktisk er kursrisikoen størst i de første 3-4 år, hvorefter kursen langsomt, men sikkert nærmer sig 100.

Pris på afdragsfrie lån med fast rente i 10 år*

Tabellen viser den løbende likviditetsbelastning fra de forskellige lån.
Nettoydelse ved et lån, hvor du får 1 million kroner udbetalt.


Mdl. Netto ydelse

Låntype

10-årig stående lån (Nordea)2.641 kr.30-årigt F10-lån med 10 års afdragsfrihed2.910 kr.30-årigt 5%-lån med 10 års afdragsfrihed3.205 kr.30-årigt 6%-lån med afdragsfrihed i hele løbetiden3.637 kr.

Kilde: Nordea Kredit og RD.
Note: * For nogle af lånene i længere tid.

‘Side 2: Landets billigste boliglån’

Tags

Anbefalede artikler