Lån i euro eller i danske kroner?

Når man som det første har besluttet sig for lånets renteprofil, skal man dernæst tage stilling til, hvilken valuta man vil finansiere lånet i.

BOLIG

Realkreditinstitutterne tilbyder foruden lån i danske kroner også lån i euro. Og hvis eurorenten er lavere end den danske rente, ligger der en besparelse i at optage lånet i euro. Men ved at optage realkreditlånet i euro løber man også en valutarisiko. Hvis kursen på euro stiger i forhold til danske kroner, vil det blive dyrere at tilbagebetale lånet.

Det bånd, som binder den danske krone og euroen sammen, tillader et udsving på +/-2,25% (dog uden nogen håndfaste garantier for, at udsvingene ikke kan blive større).

Ingen valgmulighed for garantilån

I mange tilfælde er valget mellem lån i euro og lån i danske kroner dog afgjort på forhånd. Af den simple årsag, at mange låntyper ikke udbydes som eurolån. Det gælder eksempelvis de nye populære garantilån. Også blandt de fastforrentede lån kan det være særdeles svært at opdrive et eurolån, og selv hvis man kan, er lånserien ofte så illikvid, at det vil være en dårlig idé at optage lånet. Men blandt flexlån er eurolån stadig meget udbredte.

Om man vælger at optage flexlånet i danske kroner eller euro, er altså et spørgsmål om, hvorvidt man synes, at den eventuelle rentebesparelse på eurolånet er stor nok til at kompensere for valutakursrisikoen, man påtager sig.

Få fradrag for eurolån

Er man i tvivl, er et sidste argument, der kan tippe valget til fordel for eurolånet, at man ved lån i fremmed valuta (altså også et eurolån) kan fratrække samtlige omkostninger i forbindelse med lånoptagelsen. Det gælder også stempelafgifter til staten. Omkostningerne kan fratrækkes i selvangivelsen, i takt med at der afdrages på gælden. Og denne mulighed har man ikke ved lån i danske kroner.

Så meget koster det at låne 1 mio. kr. ved forskellige låntyper        
Flexlån F1 30 år 52.720 kr. 43.150 kr. 2.04%
Flexlån F1T 25 år 59.150 kr. 49.610 kr. 2.04%
Flexlån F3 30 år 54.600 kr. 44.080 kr. 2.29%
Flexlån F3T 25 år 60.970 kr. 50.480 kr. 2.29%
Flexlån P33 30 år 54.460 kr. 44.010 kr. 2.27%
Flexlån P33T 25 år 60.830 kr. 50.410 kr. 2.27%
Flexlån F1, afdragsfrit 30 år 30.170 kr. 20.520 kr. 2.03%
Flexlån F3, afdragsfrit 30 år 32.850 kr. 22.340 kr. 2.28%
Flexgaranti 30 år 57.230 kr. 45.740 kr. 2.55%
Flexgaranti, afdragsfrit 30 år 35.590 kr. 23.840 kr. 2.57%
4% obligationslån 30 år 65.500 kr. 50.460 kr. 3.49%
4% kontantlån 30 år 65.230 kr. 49.640 kr. 3.39%
4% obligationslån, afdragsfrit 30 år 55.270 kr. 37.580 kr. 3.86%

Forudsætninger:
Kursværdi: 1 mio. kr. Skattesats: 33%.
Kilde:
Realkredit Danmark, pr. 25. januar 2005.

Tags

Anbefalede artikler