Lær at læse realkreditsprog

Det kan være svært at finde rundt i realkreditinstitutternes begrebsjungle. Vi gennemgår de forskellige lånetyper og forklarer, hvad de er velegnede til.

BOLIG

‘Side 1: Lær at læse realkreditsprog’

FLEXLÅN

 

Kært barn har mange navne. Flexlån er blevet populærbetegnelsen for variabelt forrentede realkreditlån, selv om det egentlig kun er Realkredit Danmark, der er i sin gode patentbeskyttede ret til at bruge navnet. Hos andre realkreditinstitutter hedder produktet derfor noget andet, fx rentetilpasningslån eller blot tilpasningslån.

 

Lånene rentetilpasses med jævne årlige mellemrum fra et til ti år (hos Totalkredit dog med intervaller på helt ned til seks måneder). De oftest benyttede rentetilpasningsintervaller er dog et, tre eller fem år (kaldes oftest hhv. F1-, F3- og F5-lån.

 

Velegnet til:

 

Låntagere, der ønsker det billigst mulige lån og ikke frygter fremtidige rentestigninger, bør optage realkreditlånet som et F1-flexlån. Flexlån af typen F1 er også velegnede til boligejere, der skal sælge inden for kort tid, da kursrisikoen ved denne type lån er meget lille. Fordelen derved er, at man har stor grad af sikkerhed for, hvad restgælden vil være på salgstidspunktet.

 

Kursrisikoen ved F3- og F5-lån er lidt større, og lånene bærer også en lidt højere rente. Lånene er derfor primært velegnede i situationer, hvor man ved, at man inden for en kortere årrække på tre eller fem år skal indfri lånet, eksempelvis i forbindelse med salg, og derfor i virkeligheden benytter lånet som et billigt fastforrentet lån.

 

P-LÅN

 

De såkaldte P-lån er en undervariant af flexlånene. P er en forkortelse for procent og indikerer, at det kun er en bestemt procentdel af lånet, der årligt rentetilpasses. Det oftest udstedte P-lån hedder P33 (eller P33,3), hvilket dækker over et lån, hvor en tredjedel af lånet refinansieres hvert år.

 

Velegnet til:

 

P-lånet er velegnet for låntagere, der vil sikre, at ændringer i ydelsen på grund af rentestigningerne sker i et mere mageligt tempo, end hvis hele lånet fx refinansieres hvert år som et F1-lån. En evt. rentestigning rammer dermed i et langsommere tempo, men det samme gælder selvfølgelig også for rentefald.

 

T-LÅN

 

Et T-lån er også en undervariant af flexlån. Hvad T står for, er ikke indlysende, men det kunne stå for tid. T-lånene er nemlig kendetegnet ved, at det er lånets løbetid frem for lånets ydelse, der reguleres ved ændringer i renten. Hvis man fx optager et T20-lån, er der som udgangspunkt tale om et 20-årigt flexlån. Hvis renten ved næste refinansieringstidspunkt er steget, vil ydelsen forblive den samme, mens restløbetiden blot vil forøges.

 

Velegnet til:

 

Et T-lån er et velegnet “konverterings”-produkt, hvor man benytter besparelsen fra konverteringen fra et dyrt fastforrentet lån til at afdrage hurtigere på gælden frem for at bruge besparelsen på rødvin og dyre bøffer. Hvis man fx konverterer fra et 6% 30-årigt lån til T-lån, vil man kunne skære omkring 9 år af restløbetiden. Skulle renten falde yderligere, vil man endnu hurtigere blive gældfri, hvorimod restløbetiden forlænges lidt i tilfælde af rentestigninger.

‘Side 2: Lær at læse realkreditsprog’

Tags

Anbefalede artikler