Kræv overpris for andelsbolig tilbage

Har valuarvurderingen været urimelig høj, da du købte andelsbolig, kan du nu kræve det overskydende beløb tilbage.

BOLIG

Har du betalt en overpris for din andelsbolig? Så er det nu muligt at kræve pengene tilbage, selv om det er over seks måneder siden, du satte signaturen på en købskontrakt. Det er resultatet af en afgørelse fra Østre Landsret.

I sagen blev der betalt en overpris som følge af ’en fejlagtig – for høj valuarvurdering’. Landsretten afgjorde, at fristen for at kræve penge tilbage først løber fra det tidspunkt, ’hvor køber burde kende sit krav’. Det vil sige fra det tidspunkt, hvor køber bliver opmærksom på en ny og væsentligt lavere valuarvurdering.

I den konkrete sag var det en andelshaver fra København, der havde købt sin lejlighed for tre år siden for en halv million kroner. Lejligheden kan i dag sælges for cirka 50.000 kroner.

 

Tags

Anbefalede artikler