Konverterings-ordbog

Her får du en forklaring på alle de centrale begreber inden for konvertering af boliglån.

BOLIG


KONVERTERBART LÅN: Et lån, der med et bestemt varsel kan opsiges til kontant indfrielse af obligationsrestgælden. Selv om markedskursen på obligationerne måtte overstige 100, kan du altid indfri lånet til kurs 100. Der er altså loft over, hvor meget kursværdien af din gæld kan stige. Er kursen under 100, kan du som låntager indfri lånet ved at opkøbe obligationerne til markedskurs og “aflevere” dem tilbage til realkreditselskabet.

KURSSTIGNINGER: Når renteniveauet falder, stiger kursen på obligationerne, da investorerne så er villige til at betale mere for den faste kuponrente, obligationerne giver. Det modsatte gælder ved rentestigninger.

HOVEDSTOL: Den nominelle størrelse på et lån. Skal du bruge 950.000 kroner, bliver du måske nødt til at optage et lån med en hovedstol på 1.010.000 kroner for at have de ønskede 950.000 kroner i hånden efter kurstab og omkostninger.

OBLIGATIONSRESTGÆLD: Den pålydende værdi af obligationerne bag dit realkreditlån. Ved obligationslån har obligationerne en nominel værdi på 100, selv om markedskursen kan være højere eller lavere og løbende ændrer sig.

KONTANT RESTGÆLD: Angiver kursværdien af din restgæld. Er din obligationsrestgæld opgjort til 1.000.000 kroner, mens markedskursen af for obligationerne er 95, er din kontante restgæld 950.000 kroner. Det er det beløb, du skal betale for at indfri lånet.

YDELSE: Det beløb, du betaler for dit lån ved hver betalingstermin. Ydelsen omfatter både rente, afdrag og bidrag.

KURSTAB: Når du optager et realkreditlån, bliver der udstedt obligationer til dig, som så sælges til investorer. Optager du eksempelvis et lån med en pålydende værdi på 1.000.000 kroner, og er markedskursen på obligationerne 95, vil du blot få 950.000 kroner for obligationerne og dermed inkassere et kurstab på 50.000 kroner.

PROVENU: Det beløb, du som låntager ender med at få udbetalt fra lånet efter fradrag af omkostninger og kurstab.

TERMIN: Det tidspunkt, hvor der skal betales renter og afdrag på lånet.

DIFFERENCERENTE: Hvis du indfrier dit realkreditlån til kurs 100 mellem to terminer, skal du betale differencerente frem til det tidspunkt, hvor obligationerne kan opsiges over for obligationsejerne (investorerne). Differencerenten er forskellen mellem den rente, obligationsejerne skal have indtil da, og den rente du får af realkreditselskabet for at have pengene til obligationsejerne stående hos realkreditselskabet.

Tjek flere ord i vores generelle privatøkonomiske ordbog

Tags

Anbefalede artikler