Konvertering af boliglån

Realkreditinstitutterne tilbyder flere forskellige typer lån til boligejere mod sikkerhed i fast ejendom.

BOLIG

‘Side 1: Konvertering af boliglån’

Grundlæggende er der tre typer lån til boligejere med sikkerhed i fast ejendom: De traditionelle fastforrentede obligationslån, rentetilpasningslån (flexlån) og variabelt forrentede lån med indbygget renteloft (garantilån).

Boliglån fås i en række forskellige udgaver – eksempelvis med eller uden afdrag og med løbetider på op til 30 år. Der er ikke noget klart svar på, hvilket lån der er mest fordelagtigt. Valget afhænger af faktorer som temperament, økonomi og fremtidsudsigter. Jo større risiko, du som låntager løber, desto større vil den mulige besparelse være.

Et lån med variabel rente giver her og nu en lavere ydelse sammenlignet med et fastforrentet obligationslån. Til gengæld kender du ikke dine ydelser ret lang tid frem. Ydelsen på lånet stiger og falder i takt med udviklingen i renten, fordi lånet løbende skal refinansieres – eksempelvis én gang om året, hvis man vælger et F1-lån med rentetilpasning hvert år.

Ved et fastforrentet lån kender du ydelsen i hele lånets løbetid. Det beskytter også mest effektivt friværdien i boligen, når renten stiger. En stigende rente slår negativt igennem på boligpriserne, men ved at konvertere (omlægge) et fastforrentet lån er det muligt at formindske restgælden.

Lodret konvertering

Når du omlægger dine fastforrentede obligationslån til andre obligationslån med en højere eller lavere rente, foretager du en konvertering. Du konverterer op, når du skifter til et lån med en højere rente, og du konverterer ned, når du skifter til et lån med en lavere rente. Den form for konvertering kaldes for lodret konvertering.

Boligejere kan tjene penge, hvad enten renten går op eller ned. Når renterne stiger, falder kursen på obligationerne. Det betyder, at du kan indfri din gæld for færre penge ved at købe obligationerne tilbage til en lavere kurs. Det giver mindre restgæld.

Det er naturligvis ikke gratis at lægge sine lån om. De gamle lån skal finansieres med nye, der har en højere rente, og der er omkostninger forbundet med låneomlægningen. Resultatet er som regel, at du betaler en lidt højere månedlig ydelse efter skat, men har mindre restgæld.

En opkonvertering bliver en rigtig god forretning, hvis renten efterfølgende falder igen. Så kan du nemlig nedkonvertere – det vil sige omlægge lånene til en lavere pålydende rente og derved opnå både en lavere restgæld og en lavere månedlig ydelse efter skat.

Rentetilpasningslån er ikke velegnede til at beskytte boligens friværdi, blandt andet fordi kursen ikke svinger særlig meget. Garantilån kan godt beskytte boligens friværdi, men gevinsten er ikke lige så stor som med et fastforrentet obligationslån.

‘Side 2: Konvertering af boliglån’

Tags

Anbefalede artikler