Konvertér dit 6-procentslån

Har du et fastforrentet 6-procentslån, skal du slå til nu, hvis du vil omlægge til et billigere 5 procentslån og dermed sikre dig en lavere ydelse de næste mange år.

BOLIG

Siden årsskiftet er renten på fastforrentede 5 procentslån stille og roligt faldet til cirka 5,2 procent. Parallelt er kursen støt steget fra cirka 94 ved årets start til i dag cirka 98. Og 98 er netop den kritiske grænse for, hvor det kan betale sig at omlægge et bestående 6-procentslån til et nyt 5-procentslån.

Beregninger viser, at en boligejer med en obligationsgæld på 2 millioner kroner kan spare 503 kroner om måneden efter skat de næste 30 år ved at omlægge nu.

Gælden stiger dog 15.000 kroner, og de samlede omkostninger udgør ligeledes 15.000 kroner. Men den samlede økonomiske gevinst summer sig til i alt 118.592 kroner over de kommende 30 år målt i nutidskroner.

Det skal du gøre

Først og fremmest skal du lave din egen beregning over konsekvenserne ved at konvertere. Her kan du med fordel benytte dig af en meget enkel beregningsmaskine som Forbrugerrådet har konstrueret. Den finder du på webadressen: www.taenk.dk/penge/bolig/beregn-dit-boliglaan, hvor du henter excel-arket ned på din computer.

Her skal du indtaste gældens størrelse og kursen på de bestående lån, der, hvis det er et 6-procentslån med udløb i 2038, er cirka 102,30.

Du skal også indtaste kursen på det nye 5-procentslån, og her kan du benytte de links til realkreditselskaberne prissider, der oppe i hjørnet til højre.

Hvis du beslutter dig for at konvertere, kan du enten kontakte din bank eller gå direkte til realkreditselskabet for at få et lånetilbud.

Hvis der er andre lån i boligen og/eller ejerpantebreve, der står efter det lån, der skal omlægges, skal disse lån påføres en rykningspåtegning, som din bank nemt kan sørge for. Det koster dog 1.400 kroner pr. pantebrev plus ekspeditionsomkostninger.

Overvej kurssikring

Når du har det nye lånetilbud, kan du vælge at sikre dig, at lånet kan blive udbetalt til den attraktive kurs på 98 ved at indgå en aftale om kurssikring via din bank eller i dit realkreditselskab.

Det koster nogle promiller, men pengene kan være givet godt ud, da obligationskurser hurtigt kan ændre sig i takt med den svingede internationale økonomi.

Du kan også vælge at hjemtage lånet på en bankgaranti, så det udbetales med det samme, hvilket også koster nogle promiller i provision. Det gamle lån skal derefter opsiges og indfries, hvilket kan gøres straks mod at betale en differencerente/strafrente frem til 1. januar 2010. Renten er fradragsberettiget. Bed din bank eller dit realkreditselskab om et samlet regnestykket, inden du beslutter dig.

Dog er hovedreglen, at hvis lånet er større end 500.000 kroner, er det en fordel at konvertere ned fra 6 til 5 procent, hvis kursen som tidligere beskrevet er 98 eller derover på det nye lån.

Tinglysningen lukker i tre uger

Vær også opmærksom på, at fra den 20. august til den 8. september 2009 lukker hele tingslysningssystemet ned, da det overgår til elektronisk registrering.

Det betyder, at du enten skal skynde dig med at få tinglysningen på plads eller, at du skal vente til efter den 8. september, hvor Domstolsstyrelsen yderligere forventer, at der nemt kan komme op til 3 uger ventetid med at få det nye system til at virke. Det betyder, at en eventuel kurssikring skal tage højde for den længere forventede ekspeditionstid.

Tags

Anbefalede artikler

Cxense Display