Københavnere vil bo i gamle huse

Familier som er på boligjagt i København er klar til at betale også meget høje priser for ældre boliger. Ofte er prisen fuldt på højde med, hvad en helt nybygget bolig koster.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

En opgørelse af kvadratmeterpriser på villaer, fordelt efter hvornår villaen er opført, viser, at boligkøberne i Region Hovedstaden i langt højere grad skal betale næsten nyhuspriser for huse opført i årene 1920-1940. I resten af Danmark er det suverænt de nyeste huse, som indbringer de højeste kvadratmeterpriser, og der betales ikke nævneværdigt mere for de håndværksmæssigt fine huse fra 20’erne og 30’erne. Dermed adskiller hovedstaden sig markant fra resten af landet.

I hovedstaden kan en villa opført mellem 1920 og 1940 i gennemsnit købes til priser omkring 27.000 – 30.000 kr. pr. kvadratmeter. Herefter falder priserne frem til bundniveauet omkring 20.000 kr. pr. kvadratmeter for huse opført i 70’erne. De nyeste huse koster i snit helt op til 33.000 kr. pr. kvadratmeter.

I resten af landet er billedet mere ensartet med de højeste priser for de nyeste huse og med jævnt faldende priser indtil vi når tilbage til de typiske 70’er parcelhuse. Herfra og tilbage til århundredskiftet koster husene stort set det samme.

"Det kan umiddelbart forekomme lidt spøjst, at københavnerne på dette område har helt anderledes præferencer, end man har i resten af landet," siger EDC’s kommunikationschef Jan Nordmann.

"Der er nu flere forklaringer, end blot hovedstadsbeboernes anderledes boligønsker. De dyreste kvarterer omkring København består netop af villaer opført i 20’erne og 30’erne. Tænk bare på kommunerne nord for København og langs Øresundskysten, hvor landets dyreste boliger ligger. Disse ejendomme er bragt helt op til nutidig standard og trækker derfor gevaldigt op i gennemsnitsprisen. De ældre huse får simpelthen ikke lov til at forfalde, sådan som man kan opleve det nogle steder ude på landet," siger han.

I resten af Danmark ses helt entydigt at de nyeste huse opført indenfor de seneste 25 år er de mest eftertragtede:

"I resten af landet spiller beliggenheden ikke helt samme rolle, og kvarterene er mere blandede hvad angår nyt og ældre byggeri. Huskøberne betaler gerne lidt mere for moderne arkitektur og materialer og ikke mindst et energivenligt hus. Faktisk er det sådan, at man med de høje energipriser og det modsvarende lave renteniveau, har råd til at købe en væsentligt dyrere bolig, hvis man modsvarende opnår en lavere udgift til opvarmning," siger Jan Nordmann. 

I hele landet – inkl. København – ses et lille dyk i priserne for villaer opført under 2. verdenskrig, altså 1940-1945.

"Villaer opført i krigsårene er ofte bygget af ringere materialer, idet perioden var præget af mangel på byggematerialer, og man tyede derfor til alternative løsninger. Husene er generelt også mindre, og har dermed mindre interesse for den typiske familie anno 2016."

 

Tags

Anbefalede artikler