København vrimler med andelslejligheder til salg

Høje priser presser andelslejlighederne ud af ventelisten og ind i markedsmekanismen, hvor mæglerne tager sig af salget.

BOLIG

Antallet af udbudte andelslejligheder i København overstiger nu antallet af ejerlejligheder med et til-salg-skilt, fremgår det af redaktionens opgørelse udarbejdet på grundlag af data boligsiden.dk.

Ifølge opgørelsen udarbejdet den 15. november 2012 består hele 56 procent af de udbudte lejligheder i København og Frederiksberg kommuner af andelslejligheder.

På landsbasis er andelslejlighederne dog stadig i mindretal med en andel på 42 procent af udbuddet, fremgår det videre af opgørelsen.

På længere sigt taler meget for, at udbuddet af andelslejligheder vil holde sig nogenlunde konstant i de to københavner-kommuner, der tegner sig for 12 procent af befolkningen i Danmark. 

Ifølge beregninger fra boligsiden.dk baseret på OIS-data, rummer København og Frederiksberg kommune 105.000 andelslejligheder, mens antallet af ejerlejligheder er beregnet til 82.000 enheder. Andelslejlighederne tegner sig dermed for 56 procent af lejlighedsmarkedet, hvilket matcher det aktuelle udbud

Salg uden om ventelisten

Kendetegnende for andelsboligsektoren er, at de enkelte andelsforeninger løbende er gået over til en vurderingsmetode, som giver en relativ høj pris for de enkelte lejligheder.

I langt de fleste tilfælde er prisen på en andelslejlighed kommet så langt op, at lejligheden ikke kan sælges på ventelisten, men bliver solgt til den pris, som markedet fastsætter - og ofte gennem en ejendomsmægler.

Dermed kan vi se frem til et lejlighedsmarked i København, hvor langt hovedparten af udbuddet består af andelslejligheder.

Tags

Anbefalede artikler