Jordvarme halverede varmeregningen

Et jordvarmeanlæg gav familien Schou-Jensen en halvering af varmeregningen – og en endnu flottere græsplæne.

BOLIG

Selv om familien Schou-Jensen så bekymret til i de fire dage, renderne blev gravet ud, og græsplænen blev forvandlet til en mudret affære, står de i dag med en flottere plæne. Rullegræs er svaret.

Her et år efter skimtes kun et par riller i græsset fra udgravningerne. »Det var da en stor omgang, men det hele værd – riller eller ej, hvilket vi anser for petitesser,« siger Ralf Schou-Jensen. Familien bruger i dag 16.000 kroner på strøm til varmen årligt mod 30-35.000 kroner tidligere. Derudover er deres 85 kvadratmeter kælder nu også opvarmet, og det var den ikke med det gamle oliefyr.

Ralf Schou-Jensen går jævnligt forbi varmepumpen i kælderen. Her følger han med i tallene på den næsten støjfri pumpe, der ikke fylder mere end et køleskab. Som uddannet fysiker falder det ham naturligt at gå bag om installationen. »Da vi købte huset for to år siden, vidste vi, at den var gal med oliefyret, og at det ikke ville holde så længe. Og da vi ikke ville binde os til en gasordning med en russisk eneleverandør, faldt valget på jordvarmen, « siger Ralf Shou-Jensen.

At andre i familien havde jordvarme, og at Dong gav et tilskud på 20.000 kroner, gav også Virumfamilien et skub i den retning. Her et år efter installeringen kan familien lægge penge til side. For husets to voksne samt to børn sparer i dag den olie, deres gamle oliefyr brugte om sommeren. »Omregnet betyder det, at vi har gratis varmt vand om sommeren.

Vi er bevidste om vores varmeforbrug og afkorter også vores daglige brusebade. Men i det store CO2- regnestykke vægter jordvarmeanlægget langt mere – og det giver point på vores grønne samvittighedskonto, « siger Ralf Schou-Jensen. Jordvarmen er desuden en investering i huset, så det varmemæssigt er up-to-date, når det en dag skal sælges. Men at husets to 70-årige æbletræer overlevede udgravningen til slangerne tæller også lidt med i det store regnskab.

Det betalte de for jordvarmen

Familien sparer cirka 15.000 kroner om året i varmeudgifter. Det betyder, at anlægget vil være tilbagebetalt på ni år i forhold til etableringsomkostningerne på knap 130.000 kroner. Familien ser anlægget som en merinvestering på 80.000 kroner i forhold til indsættelse af et nyt oliefyr eller etablering af naturgas.


Installation af Danfoss-pumpe 125.000 kr.
Nedgravning af slange 19.687 kr.
Køb af slange 7.875 kr.
Bortskaffelse af gammelt oliefyr mv. 16.127 kr.
Udgifter i alt 168.689 kr.
Dong kampagnerabat - 20.000 kr.
Skrotordning af oliefyr -20.000 kr.
I alt 128.689 kr.

Note: Skrotordningen er afskaffet sommeren 2011.
Forudsætninger: Beregningerne tager ikke højde for inflation, afskrivninger og finansieringsudgifter til anlægget.

Tags

Anbefalede artikler