Jobvæksten kan øge salgsprisen på din bolig

Der skabes flere arbejdspladser i hele landet, og det øger arbejdskraftens mobilitet, hvilket sætter gang i boligmarkedet. Den positive udvikling kan skubbe salgsprisen på din bolig i vejret, vurderer ejendomskæden Home.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Tal fra Dansk Erhverv viser, at der fra 3. kvartal 2015 og et år frem blev skabt flere jobs i samtlige landsdele. Især i og omkring København og Aarhus er der jobfest – og det er inden for stort set alle sektorer.

”Bortset fra landbruget, så skabes der job i hele den private sektor,” siger Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv.

”Det seneste år har service og byggeriet ligget i top, men der er også skabt 6.700 industriarbejdspladser,” siger han.

Se både en geografisk og en sektorinddelt tabel for jobvæksten i bunden af artiklen.  

Jobvækst og boligmarked hænger tæt sammen

Når der skabes job, så stiger antallet af bolighandler. Sådan siger Mads Ellegaard, relationschef i Home.

”Helt overordnet er boligmarkedet meget afhængigt af jobmarkedet, og enhver jobvækst er godt for boligmarkedet,” siger han.

”Når der er gang i dansk erhvervsliv, så smitter det af på vores holdning til vores egen privatøkonomi, fordi man følger sig mere sikker, og det er et meget centralt aspekt i forhold til lysten til at købe en bolig.”

Stigende boligudbud kan dog bremse vækst i boligpriserne

Og på den måde kan den positive jobspiral sætte salgsprisen på din bolig i vejret.

”Når det er mere eftertragtet at bo i et område, så stiger behovet for boliger, hvilket skubber priserne opad,” siger Mads Ellegaard, der dog nævner et lille aber dabei:

”Med mindre tilflytningen overgås af væksten i antal nye boliger, så udbuddet overstiger efterspørgslen. De senere år har vi oplevet markant byggeaktivitet i Aarhus og København. Men efterspørgslen og dermed prisen er fortsat høj. Det er dog ingen naturlov, at det fortsætter på denne vis.”

Jobvæksten er altså ikke nødvendigvis ensbetydende med, at din bolig bliver mere værd, så længe udbuddet af boliger følger med op eller måske endda overstiger jobtallene.

Færre flytter til storbyerne

Priserne på boliger er steget meget kraftigt i de større byer de seneste år, og det påvirker tilflytningen.

”Vi kan se, at der er ligeså mange, der flytter fra som til København, og det har noget at gøre med pristrykket,” siger Mads Ellegaard.

”Grunden til, at befolkningstallet i Hovedstaden fortsat stiger, er, at de, der allerede bor der, får børn. Det er nyt, at antallet af tilflyttere ikke overstiger antallet af fraflyttere,” siger han.

Se jobtallene her

Der skabes flest jobs i København, Østsjælland (Roskilde-området) og i Østjylland. Men der er fremgang i alle landsdele. Syd- og Vestsjælland står svagest: 

Lønmodtagere

Jobvækst 3. kvt. 2015-3. kvt. 2016

 

Antal

%

Hele landet

46012

1,8

Landsdel Byen København

9931

2,3

Landsdel Københavns omegn

9117

2,8

Landsdel Nordsjælland

2069

1,3

Landsdel Bornholm

252

1,6

Landsdel Østsjælland

2431

2,7

Landsdel Vest- og Sydsjælland

1839

0,9

Landsdel Fyn

2132

1,1

Landsdel Sydjylland

4276

1,3

Landsdel Østjylland

7692

2,0

Landsdel Vestjylland

2122

1,1

Landsdel Nordjylland

4179

1,7

 Kilde: Dansk Erhverv

Med undtagelse af landbrug, skovbrug og fiskeri skabes der flere arbejdspladser i hele den private sektor. Det seneste år har service og byggeriet ligget i top, men der er også skabt 6.700 industriarbejdspladser.

Beskæftigelsesvækst dec. 15-dec. 16

 

Antal

%

Erhverv i alt

46588

1,8

Landbrug, skovbrug og fiskeri

-176

-0,4

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

6668

2,1

Bygge og anlæg

5916

4,0

Handel og transport mv.

16815

2,6

Information og kommunikation

2879

2,9

Finansiering og forsikring

1021

1,3

Ejendomshandel og udlejning

1006

2,7

Erhvervsservice

10551

3,7

Offentlig administration, undervisning og sundhed

-805

-0,1

Kultur, fritid og anden service

2685

2,4

Uoplyst aktivitet

28

7,3

 Kilde: Dansk Erhverv

Tags

Anbefalede artikler