Invester i solceller nu!

Solcelleanlæg er en af de bedste investeringer i øjeblikket.

BOLIGRecepten er enkel. Brug 120.000 kroner til etablering af et solcelleanlæg. Efter fem til syv år er anlægget betalt tilbage ved skattebesparelser og værdien af den producerede strøm, og derefter har du stort set gratis strøm de næste 20-25 år.

Omregnet til procent svarer det til et årligt afkast af de 120.000 kroner på 6 til 7,5 procent efter skat, hvis du betaler solcelleanlægget kontant, og i disse lavrentetider lyder det næsten for godt til at være sandt.

Men med de nuværende regler på energiområdet er det ikke desto mindre en knastør kendsgerning. Tusindvis af danske parcelhusejere har da også spottet fidusen, hvilket 7.000 nyinstallerede anlæg i årets første fem måneder vidner om. Og intet tyder på, at tempoet er sat ned siden juni.

Dermed er der gode muligheder for, at antallet af installerede solcelleanlæg runder 25.000 inden årets udgang.

I 2012 og 2013 kan du afskrive hele 115 procent af din investering.

Derfor er det så attraktivt

Meget tyder dog på, at du som parcelhusejer skal være vaks ved havelågen og få bakset et anlæg op allerede i år eller senest til næste år.

Den radikale energiminister Martin Lidegaard er nemlig klar over, at der er tale om en særdeles lukrativ ordning med indirekte statsstøtte og en gunstig skattemæssig behandling af parcelhusejerne.

Den indirekte statsstøtte kommer frem ved, at du slipper for moms og afgifter på din egenproducerede strøm.

Selv om solcellerne sparer dig for cirka 2,10 kroner for hver produceret kWh, bliver du kun beskattet af en værdi af 60 øre pr. produceret kWh fra solcelleanlægget.

Skatterabatten gør sit til, at anlægget er betalt tilbage efter 5-6 år, fordi du kan foretage afskrivninger af din investering i solcelleanlægget og dermed får store skattefradrag helt op i topskatten.

I 2012 og 2013 kan du afskrive hele 115 procent af din investering som led i regeringens bestræbelser på at få gang i den økonomiske vækst, og dermed ender Skat reelt med at betale omkring 60 procent af prisen på dit solcelleanlæg.

I første omgang har energiminister Martin Lidegaard givet udtryk for, at der ikke vil blive gennemført ændringer i år, men i horisonten lurer formentlig en eller anden form for indgreb mod de særdeles attraktive vilkår. Slå derfor til hurtigst muligt.

Priserne på anlæg er faldet

Et solcelleanlæg består af nogle solcellepaneler, et sæt beslag til fastgørelse af panelerne og en såkaldt inverter, der forvandler jævnstrømmen fra anlægget til 220 volt vekselstrøm. Selve solcellen er en gennemprøvet teknologi, der har eksisteret i 30-40 år.

Det nye er, at cellerne er blevet mere effektive og langt billigere. Alene siden Penge & Privatøkonomi skrev om solceller for et års tid siden, er markedsprisen på anlæg faldet 25-30 procent, ikke mindst som følge af en tilskærpet konkurrencesituation.

I det større billede er det dog hverken anlæggets pris eller afskrivningsreglerne, der gør solcelleanlæg til en fantastisk investering, men den såkaldte nettomålerordning. En udfordring ved solcelleanlæg er, at produktionen af strøm er meget skævt fordelt hen over året med en naturlig top i de mest solrige sommermåneder, hvor anlægget producerer mere, end du har behov for.

Her giver nettomålerordningen dig mulighed for at benytte elselskabets ledningsnet som gratis opbevaringssted for din overskydende strøm.

 

Ved investering i et solcelleanlæg er det praktisk at have styr på de to grund­ læggende begreber effekt og ydelse.


 

Effekt


Måles i watt eller kilowatt – forkortet som henholdsvis W og kW – og udtrykker, hvad sol­ celleanlægget kan producere under en række givne forhold, hvor der sendes en nøje afmålt mængde lys mod panelet.

 

Et anlæg med 32 paneler a 195 watt har en samlet effekt på 6.240 Wp – ofte benævnt som 6,24 kWp. Det lille p står for peak og udtrykker anlæggets maksimale effekt ved de givne forhold.

Ydelse

Eller produktionen måles i kilowatt-time (kWh). Sammenhængen mellem effekt og årlig ydelse afhænger af solforholdene. Da solen skinner mere på Bornholm end i Midtjylland, kan et an­ læg ved Dueodde sagtens producere 10 procent mere strøm end et tilsvarende i Brande.

Som tommelfingerregel kan du gå ud fra, at et optimalt placeret anlæg i Danmark har en ydelse på mellem 900 og 1.000 kWh pr. installeret kWp.

 

Afgørende afregningsordning

Nettomålerordningen fungerer ved, at al overskydende strøm fra solcelleanlægget sendes ud i nettet, hvorefter din elmåler i bogstaveligste forstand løber baglæns. På den måde sætter du så at sige strøm i banken til de mørkere vintermåneder, hvor dit anlæg ikke producerer så meget, og du trækker på elselskabets net.

I sidste ende betaler du dermed kun elselskabet for dit samlede nettoforbrug, og hvis dit anlæg i afregnings perioden har produceret mere strøm, end du har brugt, modtager du 60 øre som betaling for hver overskydende kWh.

De 60 øre matcher dog ikke markeds prisen på cirka 2,10 kroner pr. kWh, og det er derfor vigtigt, at elselskaberne i øjeblikket opererer med en afregningsperiode på et år.

Hvis strømmen eksempelvis blev afregnet måned for måned, ville du have en stor overproduktion om sommeren, som du måtte sælge for blot 60 øre pr. kWh, mens du om vinteren blev nødt til at købe strøm til markedsprisen på 2,10 kroner pr. kWh – og det ville i vid udstrækning udhule fordelagtigheden af et solcelleanlæg.

Tags

Anbefalede artikler