Invester i opvarmning

Glem alt om risikofyldte aktier og langsomme obligationer. Ved at bruge pengene på din egen bolig kan du i stedet spare tusindvis af kroner på varmeregningen og få et bedre hjem at bo i.

BOLIG

‘Side 1: Invester i opvarmning’

Vinterkulden står for døren, og med den følger massive udgifter til brændsel af den ene eller anden slags. Varmeregningen bliver ikke mindre af, at energipriserne over en årrække er skudt i vejret og med god sandsynlighed også vil gøre det i fremtiden.

 

Det er altså på tide, at du optimerer din fyringsøkonomi, og især hvis du bor i et hus med mere end 30 år på bagen, er der masser af muligheder for at begrænse varmeudslippet eller forbedre husets varmekilde. Som du kan se på de følgende sider, kan du måske gøre dit livs bedste forretning ved at investere i bedre varmeøkonomi.

 

En investering i opvarmningen af dit hjem løber rundt i det øjeblik, hvor summen af de årlige besparelser i investeringens levetid svarer til etableringsomkostningerne. Hvad du yderligere sparer, kan du betragte som et overskud – eller du kan betragte din årlige besparelse på varmeregningen som et løbende afkast. Gør du det, får du hurtigt en gevinst, der kan måle sig med aktiegevinster og bankrenter.

 

For det første er investeringen risikofri. Kun svingende energipriser kan påvirke omfanget af din besparelse, og selv hvis det i fremtiden bliver billigere at varme op, vil du stadig være garanteret den procentuelle besparelse af din samlede varmeregning. Stiger energiprisen i fremtiden, bliver besparelsen desuden større. Derudover tager energiinvesteringen højde for inflationen, da priserne på energi vil stige i takt med de generelle løn- og prisstigninger.

 

Skattefri afkast

 

For det andet er dit løbende afkast i form af besparelsen skattefrit, og din udgift til investeringen skal ses i dette lys. Ved aktieafkast skal du først betale skat af fortjenesten, det samme gælder renteindtægter fra obligationer, og det gør energioptimeringens afkast til en endnu mere attraktiv forretning, alt afhængigt af dit skattetryk.

 

Betaler du topskat, og investerer du dine penge i obligationer, kan du forvente dig et afkast på cirka 3 procent efter skat. Investerer du i det mere usikre aktiemarked, er det gennemsnitlige afkast for en veldiversificeret portefølje omtrent det dobbelte, nemlig omkring 6 procent efter skat. Til sammenligning kan energiinvesteringer i nye varmekilder og ekstra isolering i mange tilfælde give dig det dobbelte i afkast. Og som eksemplerne på de følgende sider viser, kan du i de mest oplagte tilfælde tjene endnumere.

 

Faktisk er eksempelvis isolering en endnu bedre investering, end fagfolkene estimerer her i denne artikel, hvor de i deres regnestykker tager udgangspunkt i en given levetid for isoleringen. For isoleringen forsvinder ikke, når den beregnede levetid er nået. Den ligger stadig i dit hus, hvor den bliver ved med at være en markant forbedring af dine oprindelige forhold, indtil du fjerner den igen.

 

Yderligere vil boligen ved salg få et godt energimærke, der signalerer lavt energiforbrug og dermed gør huset mere attraktivt. Alt i alt betyder det, at en energioptimerende investering kan vise sig at være den bedste forretning, du nogen sinde kommer til at bruge dine penge på. Og som sidegevinst giver det dig et behageligt indeklima.

 

Elvarme er dyrest

 

Priser pr. kWh


ØRE/KWH

ENERGIFORM

Fjernvarme30-100Biobrændsel/træpiller45Gas65Olie75El (estimat)120-180

‘Side 2: Invester i opvarmning’

Tags

Anbefalede artikler