Hvilke overvejelser skal der gøres, når boligen skal finansieres?

Skal boligen finansieres, står man overfor en pallette af låntyper at vælge imellem, men hvilke overvejelser bør man gøre sig inden man beslutter sig?

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Det er svært på forhånd at sige, hvilket realkreditlån, der er det mest økonomisk fordelagtige på sigt. Det afhænger nemlig af renteudviklingen, og kan derfor først gøres op den dag et lån indfries.

For mange spiller renteniveauet formentlig en rolle, når valg af låntype skal bestemmes. Renteniveauet har nemlig stor betydning for de månedlige betalinger på ens gæld. Men valg af lån bør dog først og fremmest afhænge af økonomi, risikovillighed og tidshorisont.

Gennemgå økonomien
Inden valget tages bør man altid gennemgå sin økonomi. På den måde skaber man sig et overblik over, hvor meget luft man har i økonomien til eventuelle udsving i ydelsen. Har man f.eks. et stram budget kan det være fordelagtigt at vælge et lån, hvor renten ikke kan variere for meget.

Ligeledes kan det være en god ide at vælge et lån fx et såkaldt fastforrentet lån, hvor renten er fast hele lånets løbetid, hvis man er typen, som kan ligge søvnløs hele natten ved tanken om, hvilken vej rentepilen peger. På den måde opnår man en tryghed omkring renten på ens realkreditlån. 

Konverterbare eller inkonverterbare obligationer
De forskellige låntyper er baseret på forskellige typer obligationer. Lån baseret på konverterbare obligationer kan indfris til kurs 100 og der er således - i modsætning til lån baseret på inkonverterbare obligationer - sikkerhed for hvor meget lånet vil koste at indfri.

For eksempel er det klassiske fastforrentede lån er baseret på konverterbare obligationer, mens rentetilpasningslån er baseret på inkonverterbare obligationer. Holder man realkreditlånet til udløb, da betyder det ikke noget, om man vælger et lån baseret på konverterbare eller inkonverterbare obligationer.

Har man derimod en forventning om at indfri lånet før tid, f.eks. ved at konvertere op eller ned, når renten ændrer sig, eller fordi boligen skal sælges inden lånet udløber, kan det være en god ide at overveje et konverterbart lån. Her kender man allerede ved lånets start den maksimale kurs, og dermed det maksimale beløb man risikere at skulle af med.

Ved inkonverterbare obligationer er der principielt ikke nogen øvre grænse. Har man således et rentetilpasningslån, som er baseret på inkonverterbare obligationer, skal lånet indfries til markedskurs, hvilket godt kan være over kurs 100. Dog kan disse lån indfries til kurs 100 i forbindelse med en rentetilpasning.

Med lån baseret på inkonverterbare obligationer er det derfor altid en god ide at gøre sig bekendt med obligationens udløbsdato og dermed hvornår lånet næste gang kan indfries til kurs 100 og sammenholde dette med ens tidshorisont. Jo længere der er mellem lånets refinansieringer jo mere kan kursen afvige fra 100. Ønsker man et rentetilpasningslån og har man f.eks. planer om at sælge sin bolig efter 3 år, bør man derfor maksimalt vælge et 3-årigt rentetilpasningslån.

Høj eller begrænset beskyttelse af boligens værdi
Overvej hvor meget beskyttelsen af boligens friværdi betyder. Forskellige låntyper giver nemlig forskellige muligheder for at beskytte boligens friværdi. Normalt vil boligpriserne falde når renten stiger - og omvendt.

Så ønsker man at beskytte sin friværdi, er det bedst med et lån der falder meget i kurs, når renten stiger. Den bedste form for beskyttelse af boligens værdi er ved et langt fastforrentet lån. Med et fastforrentet lån har man bedst mulighed for at reducere værdien af restgælden, hvis renten stiger. Det skyldes, at kursen på de bagvedliggende obligationer falder mest, når renten stiger. På den måde bliver restgælden mindre, hvis lånet skal indfries. Den samme mulighed har man f.eks. ikke, hvis man har et rentetilpasningslån.

Afdragsfrihed eller ej
Det er altid en god ide at overveje behovet for afdragsfrihed ved låneoptagelsen, også selv om afdragsfrihed ikke skulle være aktuelt her og nu. Muligheden for afdragsfrihed afhænger nemlig af den obligation, som lånet er baseret på.

Vælger man således en obligation, hvor afdragsfrihed ikke er muligt, vil det være nødvendigt at optage et nyt lån, hvis man senere hen gerne vil benytte sig af afdragsfrihed.

 

Tags

Anbefalede artikler