Her presser boligskatteaftale priserne i vejret

Ejer du en bolig et godt stykke fra større byer, vil boligskatteaftalen isoleret set skubbe prisen i vejret på din bolig. Det vurderer en boligøkonom, der fremhæver Odsherred som en region, der kan nyde godt af aftalen, der træder i kraft i 2021.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Når boligskatteaftalen gøres gældende 1. januar 2021, vil det i nogle områder betyde kortere liggetid, flere handler og færre dramatiske nedslag i boligpriser.

I såkaldte yderområder langt fra de større byer vil fald i grundskylden desuden føre til moderate stigninger i boligpriserne, vurderer direktør i Boligøkonomisk Videncenter, Curt Liliegren.

”Kommuner i yderområderne vil nyde godt af de nye regler, fordi husejerne får flere penge mellem hænderne,” siger han.

”Især et område som Odsherred kan drage fordel af den nye aftale. I Odsherred er der virkelig fejlbedømt, så boligejerne nu betaler for meget i boligskat.”

”Jo længere ud, man kommer, jo større er gevinsten, og der vil komme skattelettelser i alle yderområder. Skattelettelsen er ikke så stor i kroner og øre, men procentmæssigt er den stor – det skyldes, at huspriserne er lave.”

Curt Liliegren understreger, at han udtaler sig om den isolerede effekt af boligskatteaftalen. Mange andre ting påvirker prisen på boliger, f.eks. det faktum, at flere og flere flytter til de større byer.

”Reformen løser ikke alle problemer i boligmarkedet, men det bliver bedre,” siger han.

Her er hovedpunkterne i den nye aftale

· Du kommer ikke til at betale mere i boligskat, end du gør 1. januar 2021, hvor boligaftalen træder i kraft, så længe du bliver boende i den samme bolig. Det fastslår Finansministeriet.

· For seks af ti boligejere falder boligskatten. Er du blandt de resterende 40 pct. af danskerne, kan du indefryse den øgede beskatning, så den først skal betales, når du sælger din bolig.

· I 2018-2020 kan du kun indefryse stigninger i grundskylden. Fra 2021 kan du indefryse alle nominelle stigninger, oplyser Finansministeriet.

· Du bliver beskattet af 80 pct. af din boligs værdi. Er den offentlige vurdering af din bolig 1,5 mio. kr., beskattes du således af de 1,2 mio. kr. og ikke af de resterende 300.000 kr.

· Du beskattes med 1,4 pct. af al boligværdi over 7,5 mio. kr. Er dit hus offentligt vurderet til at være 10 mio. kr. værd, betaler du dermed 1,4 pct. af 2,5 mio. kr., svarende til 35.000 kr. om året. Det er ifølge Curt Liliegren mindre end i dag. Denne skat kan også indefryses, til du sælger boligen.

· Den almindelige sats for ejendomsværdiskat sænkes til 0,55 pct.

· De nye skattesatser træder i kraft i 2021. I forbindelse med overgangen indføres en skatterabat, som betyder, at ingen boligejere skal betale mere i boligskat i 2021, end de skulle have betalt med de nuværende regler, oplyser Finansministeriet.

 

Tags

Anbefalede artikler