Her er dine muligheder, når du skal rentetilpasse

Skal dit lån rentetilpasses til april, skal du beslutte dig inden slutningen af januar. Her er de overvejelser, du ifølge BRFkredit bør gøre dig.

BOLIG

Svagt stigende renter de kommende år: Renteniveauet har igennem noget tid befundet sig på et historisk lavt niveau. Gennem 2013 har verdensøkonomien vist tegn på bedring, og forhåbentlig vil denne positive trend fortsætte. En bedring i verdensøkonomien vil medføre stigende renter, hvorfor det er vigtigt at gøre sig nogle tanker om valg af lån, mens renten fortsat er på et lavt niveau.

"Det er vores forventning, at vi vil se svagt stigende renter de kommende år, og dermed er det vigtigt, at man har gjort sig sine overvejelser, når nu man skal rentetilpasse sit lån," fortæller BRFkredits cheføkonom, Ulrikke Ekelund.

Overvej fastrenteperioden: Når renten skal tilpasses, så har du mulighed for, at ændre perioden, hvor renten ligger fast. Er du for eksempel en af de mange danskere, som ligger inde med et 1-årigt rentetilpasningslån, kan det være værd at overveje, om det er nu, du skal fastlåse renten i eksempelvis 3 eller 5 år. Renten er nemlig fortsat på et historisk lavt niveau og ved at fastlåse renten i en længere periode, kan du sikre dig den lave rente gennem længere tid.

"Udover at man sikrer sig en lav rente i en længere periode, så har en længere fastrenteperiode samtidig den fordel, at kursskæringen får en mindre betydning, idet betalingen fordeles udover en længere fastrenteperiode. Kursskæringen sker nemlig hver gang lånet skal rentetilpasses," udtaler cheføkonomen.

Interesseret i fast rente i hele lånets løbetid? Går du i stedet med tankerne om at få fast rente i hele lånets løbetid, så kan det lave renteniveau, vi i øjeblikket har, være en god grund til at omlægge netop nu og dermed opnå en lav fast rente i hele lånets løbetid.

"Et fastforrentet lån har, udover en fast lav rente i hele lånets løbetid, også den fordel, at du har mulighed for at reducere værdien af din restgæld, hvis renten stiger. Det skyldes, at kursen på de bagvedliggende obligationer falder, når renten stiger. På den måde bliver din restgæld mindre, hvis lånet skal indfries. Den samme mulighed har man ikke, hvis man har et rentetilpasningslån," lyder det fra Ulrikke Ekelund:

"Samtidig kan man overveje løbetiden på sit lån, for det er jo ikke sikkert, at man skal gå efter et lån i en 30-årig obligation, som lige nu har en kuponrente på 3,5%. Et alternativ kunne være at tage lån i en 20-årig obligation, som har en lavere kuponrente," siger hun.

Tags

Anbefalede artikler