Handlens afslutning

Når købsaftalen er underskrevet, skal handlens vilkår og tidsfrister opfyldes. Helt forenklet handler det om, at du har krav på at få dine penge, og køber har krav på at få boligen overdraget samt få det juridiske bevis på sit ejerskab - nemlig skødet.

BOLIG

Købsaftalen indeholder tidsfrister for udbetaling og overtagelse af boligen. Derudover skal tinglysning, finansiering og øvrigt papirarbejde på plads, før handlen er endelig. Hvordan køber vil finansiere handlen er dig uvedkommende. Ligesom det er køber uvedkommende, hvordan du fjerner dine gamle lån og øvrige finansielle forpligtelser, der er tinglyst på ejendommen. Nogle gange overtager køber dine lån, hvis det er fordelagtigt. I så fald ordner købers bank og/eller advokat en gældsovertagelse.

Dine og købers repræsentanter arbejder sammen, så handlen kan falde på plads så hurtigt som muligt. Hele processen efter købsaftalens underskrivelse kaldes at berigtige handlen. Ofte vil det være købers advokat, der berigtiger handlen, da advokaten har ansvaret for den juridiske proces og også er ansvarsforsikret, så køber ikke løber nogen risiko.

Selve proceduren

Proceduren er nogenlunde som følger:

* Du skal have pengene for ejendommen. I praksis falder betalingen ofte i form af en udbetaling, der deponeres af to omgange, og resten af købesummen på overtagelsesdagen. Første del af udbetalingen går typisk til ejendomsmægleren, og den anden del deponeres i banken. Købers bank garanterer derefter for resten af købesummen i perioden op til overtagelsesdagen.

* Din bank eller advokat gennemgår boligens belåning og opsiger eventuelle realkreditlån og undersøger andre forhold ved belåningen – for eksempel om lånene til indfrielse skal kurssikres.

* Banken modtager pengene fra købers bank og indfrier pantebreve og anden gæld i ejendommen. Pantebrevene sendes til aflysning på tinglysningskontoret.

* Banken meddeler købers advokat, at pantebrevene er slettet, så advokaten kan få skødet og de øvrige papirer tinglyst uden anmærkninger.

* Når alle dokumenter er i orden, og køber får sit skøde tinglyst uden anmærkninger, kan du få købesummen frigivet. Du kan altså ikke disponere over pengene, før køber er sikker på, at handlens betingelser er opfyldt.

Tags

Anbefalede artikler