Grundskylden får et pift opad i ni kommuner

Den såkaldte grundskyldspromille får et mindre løft i ni kommuner fra og med 2013

BOLIG

Boligejere i en række udkantskommuner får den største stigning i grundskyldspromillen til næste år, fremgår det af en opgørelse fra skat.dk. Den såkaldte grundskyldspromille angiver den skattesats, som grundejerne skal betale af grundens vurdering.

Den største stigning i promillen finder sted i Hjørring Kommune, hvor grundskyldspromillen stiger fra 29,69 til 33,26. Men da et gennemsnitshus ikke koster så meget i Hjørring, svarer stigningen kun til beskedne 1.100 kroner på årsbasis.

Den største stigning i kroner og ører finder vi i velhaverkommunen, Rudersdal, hvor en gennemsnitlig grundejer skal slippe 3.435 kroner ekstra om året. Ekstra-regningen gælder dog alene for den stigning, der kan henføres til en højere grundskyldspromille. 

Årlig skattestigning på 5 - 6 procent

Der eksisterer nemlig også en anden kilde til de årlige stigninger i ejendomsskatten, nemlig den årlige regulering af grundværdien. Når grundens værdi stiger, vil ejendomsskatten i sagens natur også stige. Og her vil langt de fleste grundejere skulle betale mere i skat næste år i kraft af højere grundværdier.

Imidlertid har politikerne vedtaget, at grundværdien højst må stige med 5 - 6 procent årligt, hvilket lægger et effektivt loft over ejendomsskatten. På den anden side betyder det, at kommunen opererer med to grundvurderinger, nemlig en officiel grundværdi og en grundskatteloftværdi.

Den officielle grundværdi er den værdi, som du skal betale ejendomsskat af, når stigningen i grundværdi er fuldt indfaset, mens grundskatteloftværdi er den vurdering, som du rent faktisk betaler skat af i øjeblikket.

Og når afstanden mellem grundværdi og grundskatteloftværdi er tilstrækkelig stor, går der rigtig mange år, før skattestigningen er fuldt indfaset. Antager vi eksempelvis en grundværdi på 2,5 millioner kroner og en grundskatteloftværdi på 1,0 millioner kroner, vil der gå cirka 15 år med årlige skattestigninger på 6 procent, før skattestigningen er fuldt indfaset.

 

Tags

Anbefalede artikler