Godt nyt for andelshavere: Grundskylden fastfryses

Som en del af finansloven for 2017 er politikerne blevet enige om at fastfryse grundskylden for andelsboligforeninger. ABF er glade for fastfrysningen, men mener, det er for usikkert at sige, hvad gevinsten bliver for den enkelte andelshaver.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Grundskylden er den skat, din andelsboligforening betaler for værdien af grunden. En fastfrysning af grundskylden betyder, at den offentlige vurdering af grundens værdi forbliver den samme.

Dermed stiger din boligafgift ikke – i hvert fald ikke som følge af grundskylden.

”Det får mange steder positiv betydning for dig som andelshaver, fordi driftsudgifterne ikke kommer til at stige yderligere,” siger Jan Hansen, der er direktør i ABF, Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation.

”I mange år har vi flere steder kunnet se, at grundskylden gik i vejret, mens ejendomsværdien har stået stille. Og det har været en ærgerlig udvikling for landets andelsboligforeninger,” siger han.

Andelsværdien påvirkes ikke

Ifølge ABF sidestilles andelshavere nu med ejere af privatboliger, som i forvejen var politisk sikret imod en stigning i grundskylden.

På bundlinjen er det nok ikke store beløb, du kan se frem til at spare. ABF mener, det er for svært at vurdere den reelle gevinst for andelshavere, da grundskyldens indvirkning på foreningernes økonomi er meget forskellig.

Fastfrysningen er dog ikke noget, der kommer til at få din andelsbolig til at stige i værdi.

”En fastfrysning i sig selv får ikke andelsværdien til at stige,” siger Jan Hansen.

”Andelsværdien udvikler sig af mange forskellige årsager, men fastfrysningen seperat har ikke den store betydning. Derimod oplever vi tit, at opgørelsesprincip, afbetaling på lån mv. får andelsværdien op, mens den falder, når du skal ud at låne penge.”

Tags

Anbefalede artikler