Gode råd om forældrekøb

Stadig flere ejerlejligheder i storbyerne bliver solgt som forældrekøb - det vil sige, at forældre køber en ejerlejlighed, som de udlejer til deres barn. Forældrekøb kan være fordelagtigt for begge parter.

BOLIG

I en tid med stigende boligpriser er forældrekøb typisk en fornuftig investering for forældrene, og børnene undgår at stille sig i boligkøen til en billig lejelejlighed.

Der er dog en del arbejde og løbende udgifter forbundet med et forældrekøb. Og da efterspørgslen på studieegnede boliger de seneste år har været stor, er priserne røget i vejret. Det betyder, at du må regne med, at en forældrelejlighed i første omgang trækker et pænt månedligt nettobeløb på kontoen. Først ved et senere salg vil det vise sig, om boligkøbet alligevel var en god investering.

Inden et forældrekøb bør du rådføre dig med en revisor eller anden økonomisk rådgiver, der kan opstille budgetter og regne på de økonomiske konsekvenser for både barn og forældre.

Den gode lejlighed

Beliggenhed og indretning er helt centrale elementer, når den gode forældrekøbslejlighed skal findes. De to faktorer afgør, om en lejlighed er attraktiv som studielejlighed eller ej. Dermed spiller det også ind på prisen, når lejligheden skal sælges igen eller eventuelt lejes ud til andre studerende.

Den gode lejlighed er centralt beliggende i nærheden af studiestederne. Det kan også være en fordel, at lejligheden er egnet som delelejlighed - det vil sige, at rummene er separate uden gennemgangsværelser, og lejligheden har en fordelingsgang, så flere studerende kan bo sammen.

Udlejningen til dit barn

Når du køber en lejlighed og lejer den ud til dit barn, åbner du reelt en udlejningsvirksomhed, som er underlagt reglerne for erhvervsmæssig udlejning. Ofte vil det være økonomisk fordelagtigt at sætte huslejen til et realistisk beløb, som skattevæsnet vil godkende som en markedsleje. Hvis forældre og barn aftaler en lavere leje, beskattes forældrene alligevel af den fiktive indkomst, som en markedsleje ville give. Og for barnet betyder en kunstig lav husleje ofte, at boligsikringen bliver mindre. Derfor er det samlet set bedre at give sit barn et afgiftsfrit gavebeløb end at sætte huslejen så lavt, at skattevæsnet regulerer lejen op.

En lokal ejendomsmægler eller huslejenævn kan rådgive om niveauet for markedslejen i området.

Ved forældrekøb skal der udfærdiges en lejekontrakt efter almindelige regler. Den skal blandt andet bruges, når lejeren (barnet) søger boligsikring.

Udlejning

Barnet kan nedbringe sin husleje, hvis lejligheden er egnet som delelejlighed. Lejer barnet et eller flere værelser ud, kan indtægten være skattefri. Det kræver, at lejeindtægten inklusive forbrug er mindre end to tredjedele af den husleje, som barnet betaler til forældrene. Indtægter over det beløb beskattes som personlig indkomst.

Barnet bliver ikke beskattet, fordi indtægten ved fremleje er under to tredjedele af barnets egne lejeudgifter. Indtægten ved fremleje modregnes dog i boligsikringen. Barnet/lejeren skal selv indgå aftale om fremleje, så kan forældrene nemlig stadig opsige lejekontrakten for lejligheden samlet.

Læs mere om, hvordan du og dit barn får mest ud af et forældrekøb.

Tags

Anbefalede artikler