Frygter du en boligboble i København?

En boligboble, som brister, kan give dig store tab, hvis du har en ejerbolig. Men er en boligboble ved at blive pustet op i København? Få et bud fra Finansministeriet her:

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Prisen på både huse og lejlighed vil fortsætte med at stige både i år og til næste år. Det vurderer Finansministeriet i en ny prognose for dansk økonomi. Samtidig vil de stigende priser også sprede sig til en større del af landet. 

Men priserne er trods dette ikke ved at komme så højt op, at der er tale om en stor boble, som kan briste nærmest når som helst og sende boligmarkedet ud i en ny kraftig nedtur.

"Overordnet vurderes den indtrufne stigning i boligpriserne at afspejle de økonomiske forhold og ikke at være udtryk for en ny bobledannelse,"skriver Finansministeriet.

De henviser til særlige beregninger på den såkaldte ADAM-modellen, hvor man kan få en indikation af, hvordan udviklingen i boligpriserne påvirkes af de realøkonomiske forhold, herunder indkomster, renter, skatter og finansieringsforhold.

Modellen giver derved et bud på en underliggende boligpris, der skal forstås som boligprisen ved de givne konjunkturer og renter og i fravær af store udsving i forventninger til fremtiden.

Ved udgangen af 2015 lå boligpriserne omtrent på niveau med den beregnede underliggende pris, hvilket indikerer, at der aktuelt er rimelig overensstemmelse mellem boligpriserne og de økonomiske forhold.

Fremover ventes stigende indkomster og beskæftigelse i kombination med fortsat lave renter at give plads til fortsatte stigninger i boligpriserne.

Samlet skønner Finansministeriet, at huspriserne stiger 4 pct. i både 2016 og 2017. Det indebærer en svagt stigende, men fortsat moderat boligbyrde, som angiver de samlede omkostninger ved en bolig målt i forhold til indkomsten.

Kommer det til at holde stik, kan mange husejerne se frem ti en pæn gevinst. Et gennemsnitligt hus på 140 m2, kostede ifølge Realkreditrådet og Realkreditforeningens 1.682.000 kr. ved indgangen til 2016. Får regeringen ret i sin prognose, så betyder det, at det pågældende hus kan sælges for 1.770.000 kr. ved udgangen af 2016, og for 1.828.000 kr. ved udgangen af 2017.

En gennemsnitlig husejer ventes således ifølge regeringen at blive 88.000 kr. rigere på murstenspenge i 2016 og yderligere 58.000 kr. rigere i 2017. I alt en fremgang på 146.000 kr.

Finansministeriet peger også på, at priserne på ejerlejligheder er steget mere end huspriserne gennem en årrække. Det gælder især i København by.

Ligesom på markedet for enfamiliehuse er prisstigningerne for ejerlejligheder aftaget i andet halvår 2015. Foreløbige tal peger dog på, at lejlighedspriserne er steget med fornyet hastighed i starten af 2016.

De relativt store prisstigninger i København by skyldes dog en række forhold. Der er en stigende befolkning i København. Der bor således knap 15 pct. flere mennesker i København by i 2016 end i 2008. I resten af landet var stigningen i samme periode kun knap 3 pct.

Derudover kan faldende renter have større betydning for lysten til at købe bolig i København, hvor boligudgifter typisk udgør en større post på privatbudgettet, fordi boligpriserne er højere.

Den stærkere efterspørgsel efter boliger centralt i København har også ført til, at folk bor på mindre plads, især i København by, hvor en gennemsnitlig beboer i 2016 har 2¼ kvadratmeter mindre lejlighedsareal end i 2010.

Faldet i antal kvadratmeter pr. beboer hænger blandt andet sammen med, at andelen, der bor alene, siden 2010 er faldet fra godt 52 pct. til godt 46 pct. ? eneboende er dem, der i gennemsnit har mest plads.

Tags

Anbefalede artikler