Forøg din formue med afdragsfrie rentetilpasningslån

Karsten Engmann Jensen, ejer af rådgiv­ningsfirmaet Penge­mini­steriet, rådgiver blandt andet kunderne til at udnytte den lave rente ved at vælge realkreditlån med variabel rente og af­drags­frihed. Det frigør midler, som kan investeres i balan­ce­rede, værdiskabende investeringspapirer

BOLIG

“Med en tidshorisont på 15-20 år kan en samlet plan for din boligøkonomi meget nemt give en million kroner mere til formuen, end kortsigtede spekulationer i fast­forrentede
real­kredit­lån kan,” siger Karsten Engmann Jensen. Han illustrerer sin tankegang med dette eksempel:

Scenarie A:
Du ejer din bolig, og der er ikke gæld i den. På 20 år stiger din bolig i værdi – fra 1 mio. kr. til 2 mio. kr.
Din formue øges altså med 1 mio. kr.

Scenarie B:
Du vælger at belåne din bolig med et afdragsfrit rentetilpas­nings­lån på en halv million kroner og investerer pengene i værdi­papirer. Inve­steringerne forøger på 20 år din formue med 1 mio. kr., og din boligs værdi stiger i samme tidsrum med 1 mio. kr.
Din formue forøges altså med samlet 2 mio. kr.

Med et F3-lån, og ved 80 pct. belåning, koster det for tiden ca. 350 kr. om måneden efter skat at have et afdragsfrit rentetilpas­ningslån på en halv million kroner.
“Ved at belåne din bolig – og anvende lånet til investeringer – er din formue altså samlet steget med 2 mio. kr. i stedet for den ene million, som boligen er blevet mere værd. Derfor kan du sagtens køre afdragsfrit og billigste mulige månedlige ydelse,” siger Karsten Engmann Jensen.

Tags

Anbefalede artikler