Formidlingsaftale med ejendomsmægleren

Hvis du vælger at sælge gennem en ejendomsmægler, skal du og mægleren underskrive en formidlingsaftale, der giver mægleren ret til at sælge din bolig. Aftalen skal være skriftlig og indeholde bestemmelser om aftalens varighed og honorar.

BOLIG

En formidlingsaftale kan tegnes for maksimalt seks måneder og forlænges i maksimalt tre måneder. Den kan også indgås aftaler for en kortere periode end seks måneder. Aftalen kan opsiges uden varsel, men ejendomsmægleren skal have et honorar, selv om boligen ikke er blevet solgt.

Det er vigtigt, at du sætter dig godt ind i aftalen og ved, hvad du skriver under på. Du skal være enig med mægleren om udbudsbetingelserne som pris og salgsmetode. Det er også vigtigt at tage stilling til, hvor meget der skal bruges på markedsføring, og hvor boligen skal markedsføres – aviser, internet, tekst-tv. Du skal vide, hvor meget mægleren skal have i salær, og hvor meget du skal betale i udgifter – ud over salæret. Jo mere specificeret aftalen er, desto nemmere kan du forholde dig til udgifterne.

Når formidlingsaftalen er indgået, leverer ejendomsmægleren salgsbudgettet samtidig. Derefter skal mægleren:

* udarbejde forslag til finansiering
* beregne netto- og bruttoudgift
* beregne salgsprovenu
* udarbejde salgsopstilling
* Udarbejde udkast til købsaftale
* Hjælpe sælger med handlens berigtigelse

Salgsbudget

Salgsbudgettet viser sælgers indtægter ved salget fratrukket de udgifter, handlen medfører. Udgifterne er for eksempel indestående lån i boligen, tinglysningsomkostninger, mæglerens salær og markedsføringsomkostninger. Bundlinjen viser sælgers forventede over- eller underskud ved handlen.

Salgsprovenu

Salgsprovenuet indeholder for så vidt det samme regnestykke som salgsbudgettet, men salgsprovenuet udarbejdes først, når der ligger et købstilbud, som du er villig til at acceptere. Salgsprovenuet skal være en eksakt beregning baseret på den konkrete handel. Du skal altså kunne regne med, at beregningen meget nøje viser indtægter, udgifter og overskud ved handlen. Hvis der er fejl eller store afvigelser i provenuberegningen er mægleren erstatningsansvarlig over for dig, hvis du har været i god tro.

Eksempler på fejl kan være:

* Fejl i kurser på nye lån, der optages ved salget
* Fejl i størrelsen på de nye lån
* Fejl i restgælden på de lån, der skal indfries ved salget
* Glemte omkostninger
* Glemte prioriteter

Du vil dog sjældent få medhold, hvis ejendomsmægleren har glemt noget, som du nemt selv kunne have konstateret. Har mægleren for eksempel glemt en prioritet, er det svært at påstå, at du ikke kendte din gæld i ejendommen og ikke vidste, at den skulle indfris.

Tags

Anbefalede artikler