Scor et billigt forældrekøb i Odense

Den største og eneste overraskelse i en ny undersøgelse er, at utroligt få forældre køber lejlighed til deres børn i Odense. Der er ellers gode muligheder for at gøre en god handel i den fynske hovedstad.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

Forældrekøbere er mellem 50 og 65 år, bor i omegnskommuner, og så tjener de dobbelt så meget som den gennemsnitlige forælder. Der bor naturligvis ret mange forældrekøbere i de nordsjællandske kommuner, hvor indkomsten er højere end i resten i landet. 

Det viser en ny rapport, som Danmarks Statistik har lavet. 

Rapporten byder ikke på mange overraskelser, men det er dog opsigtvækkende, hvor få forældre der køber lejlighed til deres søn eller datter i Odense.

Aarhus langt mere populær

Foruden København og Frederiksberg, så handles langt de fleste forældrekøbslejligheder i Aarhus. Dernæst følger Aalborg, mens Odense altså ligger helt i bund blandt landets fire store uddannelsesbyer.

Der er ellers masser, der taler for, at Odense burde være populær for den slags boligkøb.

F.eks. har det ifølge Home har været et særdeles succesrigt år for forældrekøb i byen - hele 45 % boligkædens 2015-salg i Odense blev foretaget af forældre, der lejer den nyerhvervede bolig billigt ud til deres børn.

Desuden er der indskrevet flere studerende på Syddansk Universitet end på Aalborg Universitet, men der handles alligevel dobbelt så mange lejligheder i Nordjylland. I Aarhus handles der ikke mindre end syv gange så mange forældrekøb  som i Odense, hvor blot 3 % af det samlede antal forældrekøb foretages.

Gør en god handel

Derudover kan forældre gøre sig en rigtig god handel i Odense.

Lejlighederne ligger alt overvejende i de store uddannelsesbyer og er i gennemsnit 1,25 mio. kr. værd.

En søgning viser, at de fynske forældrekøbslejligheder, der er til salg for tiden, koster mellem 900.000 og 1,2 mio. kr.

Ifølge Home består et typisk forældrekøb af 2,3 værelser og 66 kvm. 

Få indvandrere og masser af singler

91 pct. af beboerne i de forældrekøbte lejligheder er i tyverne. 7 af 10 er singler og har altså masser af plads at boltre sig på.

Hele 97 pct. er unge af dansk oprindelse, mens 3 pct. er indvandrere eller efterkommere af indvandrere. For befolkningen som helhed er hver femte unge af anden etnisk herkomst end dansk.

Danmarks Statistik har ikke medtaget de allerdyreste – fem mio. kr. og derover - lejligheder i undersøgelsen.

Se den geografiske fordeling af forældrekøb her (i pct.)

København og Frederiksberg 56
Aarhus 21
Aalborg 6
Odense 3
Andre byer 14
Kilde: Danmarks Statistik  

 

Tags

Anbefalede artikler