For lille husleje kan give skattesmæk

Har du købt en studielejlighed til dit barn, gælder det om at finde det rigtige huslejeniveau. Er lejen for lavt sat, kommer både du og barnet til at betale skat af forskellen og er huslejen for højt sat, kommer du også af med ekstra skattekroner.

BOLIG

‘Side 1: For lille husleje kan give skattesmæk’

En ny praksis fra skattemyndighedernes side gør det til en dyr fornøjelse, hvis du har fastlagt en for lav husleje i den studielejlighed, som du har lejet ud til dit barn. For det første kommer barnet til at betale indkomstskat af forskellen og for det andet bliver du beskattet af den husleje, som du skulle have opkrævet.

Opkræver du for høj en husleje, er skattevæsenet ligeglade, da dit skattemæssige underskud på driften af lejligheden bliver mindre og du dermed kommer til at betale mere i skat. På den anden side vil kommunen ikke være tilfreds med en høj husleje, da udgiften til boligsikring i så fald stiger. I den situation vil kommunen typisk nægte at udbetale boligsikring efter den høje husleje og beregner i stedet boligsikringen efter en anslået og lavere husleje.

Forlang en lovlig leje. Og hvis du vil støtte dit barn, så brug reglen om gaveafgifter

Når forældre kan fristes til at sætte lejen for lavt, hænger det sammen med to forhold: For det første er det jo ens eget afkom, der skal betale lejen og en høj leje kan derfor virke usympatisk. For det andet giver en lav husleje en samlet økonomisk gevinst for forældre og barn, da driftsunderskuddet på lejligheden bliver større og skattefradraget dermed også tilsvarende større.

Men ifølge konsulent i Skat, Carsten Vesterø, kan problemet let løses i forhold til barnets økonomi.

“Løsningen er enkel. Du forlanger den lovlige leje og hverken mere eller mindre. Hvis du gerne vil støtte dit barn, så brug reglen om gaveafgifter. Ifølge de regler kan du skattefrit forære dit barn 55.300 kroner årligt” (Red: 2007), fastslår han.

Svært at finde den korrekte leje

I forsøget på at finde den korrekte husleje, er der imidlertid ikke megen hjælp at hente hos myndighederne. Det Københavnske Huslejenævn vil ikke offentliggøre statistikker fra konkrete afgørelser og ønsker heller ikke at offentliggøre vejledende huslejesatser i de enkelte kvarterer, som eksempelvis vor sydlige storby, Berlin har valgt at gøre det.

Vil du være helt sikker på, at huslejen er korrekt, er der imidlertid en mulighed, der kun koster den beskedne sum af 121 kroner. Du fastsætter en husleje for lejligheden på eksempelvis 700 kr./m2 årligt eksklusiv forbrugsafgifter. For en standard toværelses lejlighed svarer det til en månedlig leje på 3.500 kroner.

Umiddelbart efter lejekontraktens indgåelse, beder du dit barn om at indbringe en sag om huslejens størrelse for huslejenævnet. Gebyret udgør de nævnte 121 kroner. Når huslejenævnet har behandlet sagen og fastlagt et lejeniveau, har du et stort set et mur- og nagelfast bevis på, at huslejen er korrekt fastsat.

Huslejenævnets afgørelse er gældende både i forhold til skattevæsenet og i forhold til kommunen, når barnet ansøger om boligsikring. Skulle du ønske at leje lejligheden ud til en tredje-mand på et senere tidspunkt, har du også fået ren besked på, hvor meget du lovligt må forlange i leje.

Så lav må lejen være
Vejledende lovlig husleje for en to-værelses lejlighed på 60m2.


Månedlig husleje
 

Lejlighedens stand

Ikke moderniseret1.500 Kr. Ældre moderniseringer2.750 Kr. Normal vedligeholdt og løbende moderniseret3.500 Kr. Totalrenoveret4.500 Kr. Ekstraordinær renovering og beliggenhed5.000 Kr. Bolig opført efter 19917.000 Kr. 

Note: Ovenstående skema er udarbejdet efter samtaler med udlejere, research på huslejeniveauet i pensionskasse-ejede boliger og anvisninger fra huslejenævnene I Frederiksberg og Københavns kommune. Skemaet bør kun betragtes som vejledende, da boligens beliggenhed og faciliteter i øvrigt spiller ind på huslejens størrelse.

‘Side 2: For lille husleje kan give skattesmæk’

Tags

Anbefalede artikler