Flere tvangsauktioner trods økonomisk fremgang

På trods af stigende boligpriser og faldende renter har fremgangen på boligmarkedet ikke mindsket antallet af tvangsauktioner, tværtimod.

BOLIG

Antallet af tvangsauktioner har indtil videre været fuldstændig upåvirket af det begyndende opsving i dansk økonomi – og i særdeleshed på boligmarkedet.

Faktisk er antallet af boliger på tvang steget fra 268 i maj til 303 i juni, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det skriver TV2Finans. 

Den lille stigning giver dog endnu ingen grund til bekymring, mener Tore Stramer, chefanalytiker hos Nykredit Markets.

”Ser vi i stedet på udviklingen gennem første halvår under ét har antallet af månedlige tvangsauktioner ligget nogenlunde stabilt omkring et niveau lige under 300 ejendomme,” oplyser chefanalytikeren til TV2Finans.

Langsom reaktionstid

Det kan virke mærkværdigt, at antallet af tvangsauktioner ikke er blevet mindre i takt med rentefald og stigende aktivitet på boligmarkedet. Men tvangsauktionerne skal betragtes over en lidt længere tidshorisont.

Det skyldes, at antallet af tvangsauktioner rent historisk reagerer meget langsomt på en bedring i de økonomiske nøgletal. Derudover hænger det også sammen med, at antallet af tvangsauktioner herhjemme - trods en lang kriseperiode - fortsat må betegnes som forholdsvist lavt.

Tags