Flere kommuner sætter nye rekorder for boligpriser

Boligpriserne sætter nye rekorder. Specielt de senere års lave renteniveau har hjulpet boligpriserne.

  Foto: istockphoto.com  

BOLIG

I årene før krisen toppede boligpriserne i de fleste kommuner, hvorefter de begyndte at falde. Vi oplevede således, at boligmarkedet havde det svært i en årrække, før vi igen så spæde tegn på bedring. Bedringen må dog siges at være indtruffet nu, hvor nyeste tal vidner om, at der er kommet langt mere gang i boligmarkedet, end der har været i lang tid. De seneste tal viser, at huspriserne nu stiger i alle 11 landsdele.

Graver vi et par spadestik dybere, ser vi, at 83 ud af landets 98 kommuner oplevede prisstigninger på årsniveau, og bedringen på boligmarkedet har dermed spredt sig i det ganske land. Årets 2. kvartal byder på stigende huspriser i syv ud af ti land- og yderkommuner, og prisstigningerne ses dermed ikke kun i de største byer. Generelt ses der en tendens til bedring på boligmarkedet, hvilket også fremgår at antallet af hushandler, der i 2. kvartal var på det højeste niveau siden 2008.

”Det er yderst positivt, at boligprisstigningerne ikke kun er et Storbysfænomen, som vi tidligere har set, men at de breder sig ud i landet. Udviklingen på boligmarkedet er nemlig til gavn for den samlede økonomi. Stigende boligpriser medfører blandt andet, at vi forbrugere alt andet lige får mere tro på fremtiden. og dermed er vi mere villige til at forbruge og på den måde sætte gang i en positiv spiral," siger Sofie Heerup Friis, økonom i BRFkredit.

Fem kommuner har sat nye prisrekorder

00’erne er kendt for at være årtiet med husprisrekorder, men i år har hele fem kommuner sat nye rekorder, når man sammenligner kvadratmeterpriserne for huse. I årets første kvartal nåede Frederiksberg og Aalborg Kommune nye rekordniveauer, mens København, Favrskov og Skanderborg fulgt trop i årets 2. kvartal. Alle fem kommuner er nu på deres historisk højeste prisniveau. I forhold til 00’ernes topniveau er huspriserne i Frederiksberg Kommune steget med 5,21 pct., mens de i Aalborg Kommune er steget med hele 8,73 pct.

Ser man på Danmarkskortet, er der stadig flere steder, som har et stykke op til tidligere rekordniveauer. Især Sjælland er opdelt. Her ses en tydelig tendens til, at huspriserne er løbet stærkt i hovedstadsområdet. Jo længere, vi bevæger os væk fra hovedstadsområdet, jo længere har kommunerne til et nyt rekordniveau.

Det er ikke ualmindeligt, at prisstigningerne starter i de største byer og derefter spreder sig ud i landet. Det er tilmed på Sjælland, at vi finder de fleste kommuner med over 50 pct. til et nyt rekordniveau. Til gengæld finder vi København og Frederiksberg Kommune – to af de fem kommuner, der har nået et nyt topniveau for huspriser. Bedringen på boligmarkedet spredes som ringe i vand, men der ses stadig geografiske forskelle i prisudviklingen.

Gode forventninger til resten af 2015

I Jylland og på Fyn er der ikke ligeså store forskelle. Her er der tale en mere ensartet prisudvikling, men overordnet set ses samme tendens, hvor huspriserne i de største byer er tættest på de historiske rekordniveauer.

Det er i Jylland, at vi finder tre af landets fem kommuner med nye rekordniveauer, imens Fyn ikke har én kommune med mindre end 5 pct. til et nyt rekordniveau. Kerteminde Kommune nærmer sig dog hastigt og er 5,93 pct. fra et nyt topniveau, imens Odense Kommune er 9,32 pct. fra en ny prisrekord. Ser vi på landsplan bevæger flere kommuner sig nærmere nye rekordniveauer, og over 25 pct. af landets kommuner har mindre end 10 pct. til et nyt rekordniveau.

”Det er vores forventning, at boligmarkedet vil fortsætte de positive takter, og at vi, når året er omme, vil have pæne husprisstigninger på landsplan. Ser vi på det kommende år, forventer vi ligeledes, at boligpriserne vil have pilen op. Der vil dog formentlig stadig være geografiske forskelle," siger Sofie Heerup Friis.

Tags

Anbefalede artikler