Fastlås din elpris

Prisen på el er faldet markant. Ved at fastlåse prisen nu kan du sikre dig mod sandsynlige fremtidige prisstigninger.

BOLIG

Fastlås din elpris på det aktuelle lave niveau, og sæt dermed et solidt loft over din elregning. Elprisen, der de seneste år er steget markant, er siden årsskiftet faldet cirka 30 procent. Derfor anbefaler flere elselskaber og analytikere i øjeblikket kunderne at fastlåse elprisen på dette relativt lave niveau.

Faldet i elprisen tog fart op til årsskiftet, hvor de enorme vandreservoirer i det vestlige Norge svulmede op efter en lang periode med kraftig regn og mildt vejr.

Desuden er prisen på olie og gas faldet, så alt i alt er produktionsomkostningerne faldet, forklarer salesmanager Kenneth Rotvig Dupont fra Nord Pool Spot, der er knyttet til elbørsen Nordpool.

Ole Tom Djupskås, der er leder af den nordiske kraftanalyse hos Point Carbon i Norge, vurderer, at elprisen de kommende måneder vil være meget afhængig af nedbørsmængden.

»Men til efteråret og vinteren forventer jeg, at elprisen vil stige igen som følge af øget forbrug, normal nedbør og betydelig højere priser på CO2-kvoter.«

Kender sin elregning

Langt de fleste private elforbrugere har en standardaftale, hvor de betaler en variabel elpris, der fastsættes bagud for nogle afgrænsede perioder, typisk kvartaler. Det betyder, at prisen varierer fra kvartal til kvartal. Fordelen ved at fastlåse elprisen er, at man kender sin kommende elregning, og hvis det gøres på et optimalt tidspunkt, så vil der kunne spares penge.

Analytiker Ole Tom Djupskås siger, at det historisk har været billigst at vælge en variabel pris, men det giver en højere risiko. »Hvis man ikke ønsker denne risiko, så vurderer jeg, at det er et godt tidspunkt at fastlåse sin elpris.«

Fastprisaftalerne kan indgås helt op til tre år frem. Jo længere man binder sig, jo dyrere bliver det. Det er også klart, at jo højere elforbrug, jo større besparelse, men selv for en almindelig husholdning kan der være en nem gevinst at hente på cirka 10-15 øre per kilowatt-time, hvis man tager udgangspunkt i elprisen i fjerde kvartal sidste år. Med moms bliver det til en årlig besparelse på 500-1.000 kroner for en almindelig husholdning uden elvarme.

Besparelsen forudsætter, at prisen på elektricitet som forventet stiger i andet halvår af 2007, hvilket vil ske, hvis sommeren og efteråret bliver tørt.

Pointen er derfor, at der nu er en god mulighed for at fastlåse elprisen på et relativt lavt niveau, hvor mulighederne for yderligere fald er betydelig mindre end risikoen for stigninger til de priser, der har været det normale de senere år.

Tags

Anbefalede artikler