Energiregningen stiger med 3.000 kr. på et år

Det er blevet dyrere at være dansker. Stigende energipriser, forhøjede afgifter og kolde vintre har fået energiregningen i vejret.

BOLIG

Elmåleren tager omgange som aldrig før, og nullerne bliver flere på varmeregningen.

Den nyeste opgørelse fra Danmarks Statistik viser, at danske husstande i snit brugte 30.000 kroner på energi i 2010. Det svarer til, at hver dansker hver måned betalte en energiregning på 1.200 kroner.

Energi dækker over opvarmning af boligen, brug af el, benzin og diesel, og det er især udgiften til opvarmning er steget sammenlignet med 2009. Gennemsnitshusstandens udgift til energi steg med 3.000 kr. fra 2009 til 2010.

Udviklingen skyldes stigende energipriser og højere afgifter på energi. Samtidig var husholdningernes energiforbrug til opvarmning større som følge af koldt vintervejr i 2010.

Mens husholdningernes elforbrug steg, faldt forbruget af benzin og diesel under ét,

Den samlede energiregning for de danske husholdninger lød på 77,6 milliarder kroner sidste år. Det svarer til 13 procent mere end året forinden. Det betyder, at energiudgiften udgjorde 9 procent af det samlede privatforbrug i 2010.

Få tips til, hvordan du sparer på energiregningen her.

Tags

Anbefalede artikler