EDC forsøger sig med ny salgs-fidus

Ejendomsmæglerkæden EDC forsøger endnu engang at få sparket gang i salget af boliger. Efter lancering af en forsikring mod "dobbelt husleje" for nogle måneder siden, forsøger kæden sig nu med en såkaldt "Prisfaldsgaranti".

BOLIG

Prisfaldsgarantien dækker ifølge EDC-kæden 75 procent af et eventuelt tab ved salg af boligen inden for en periode på 2 til 4 år og kommer til udbetaling ved arbejdsløshed, uarbejdsdygtighed eller død.

Reelt fungerer garanti-ordningen dog nærmere som et markedsføringstrick, der skal levere nogle billige salgsargumenter til sælger for at få en handel på plads, frem for at give køber en reel dækning i tilfælde af økonomiske problemer.

Redaktionens analyse af produktet viser således, at den lovede dækning af et eventuelt tab på bolighandlen på 75 procent skrumper ind til reelt 20 – 25 procent.

Giver højere pris for boligen

Kommunikationschef i EDC-kæden, Jan Nordmann, ser da også forsikringen som et velegnet “overtalelsesmiddel”, når sælger og en ejendomsmægler skal have “masseret en aftale” på plads med køber.

“Lad os antage, at sælger har et hus til 2 mio. kroner og en interesseret køber, der ønsker et prisnedslag på 200.000 kroner, da han frygter huset vil falde i pris. I stedet for det store prisnedslag tilbydes køber en prisfaldsgaranti til cirka 37.000 kroner i kombination med et prisnedslag på 50.000 kroner,” forklarer Jan Nordmann.

Han tilføjer, at hvis køber senere skulle blive nødsaget til at sælge huset med tab, vil han få dækket 75 procent af tabet på 200.000 kroner, hvilket svarer til 150.000 kroner i eksemplet.

“Sammen med prisnedslaget får køber dækket et eventuelt tab, mens sælger kun betaler 87.000 kroner i forsikring og prisnedslag, pointerer Jan Nordmann.

Mest til sælgers fordel

Mens forsikringen kan være en billig “overtalelsesmetode” for at få køber til at nedfælde en underskrift på købskontrakten, er den ’økonomiske fordel for køber til at overskue.

Ganske vist vil køber måske opleve forsikringen, som noget han får “forærende”, men reelt træder forsikringen i stedet for et endnu større nedslag i prisen, hvilket EDC da også vil bruge som argument over for sælger, når forsikringen skal sælges.

For køber er det derimod et spørgsmål om valget mellem en fugl i hånden eller 10 fugle på taget. Altså et valg mellem en stor prisnedsættelse her og nu eller en forsikring mod prisfald inden for en 2 til 4-årig periode.

Imidlertid er forsikringsbetingelserne skruet så snedigt sammen, at det rent statistisk set er usandsynligt, at forsikringstager får nogen økonomisk fordel af prisfaldsgarantien.

Liggetid begrænser udbetaling

For det første skal boligen være solgt og overdraget inden for en 18 måneder lang periode regnet fra den første dag med ledighed. I de første 3 måneder udbetales ingen erstatning ved et salg, da der er tale om en periode med selvrisiko. Inden for de næste 15 måneder skal boligen både være solgt og overdraget til den nye køber.

Og lige her er det på sin plads med lidt talgymnastik. Den gennemsnitlige liggetid på et parcelhus udgør ifølge Realkreditrådet 7 måneder og med en forventet overtagelsesdato efter yderligere 2 måneder, kan forsikringstager forvente at få solgt og overdraget sit hus til en ny køber inden for 9 måneder.

Inklusiv den førnævnte 3 måneder lange periode med selvrisiko kræves der derfor en uafbrudt periode med ledighed på 12 måneder, før en erstatning for tab ved salget kan komme på tale.

Statistisk set er den hændelse ikke særlig sandsynlig, fremgår det af de seneste tal fra Abejdsmarkedsstyrelsen. I marts 2009 var 93 procent af alle ledige således kommet i arbejde igen inden for 12 måneder.

Beskeden langtidsledighed

Den næste finte består i, at de få procent, som ikke er kommet i arbejde efter 12 måneder, sandsynligvis vil være blandt de særligt udsatte grupper på arbejdsmarkedet, som typisk har problemer i form af nedslidning, lavt uddannelsesniveau, hyppige sygdomsperioder og misbrugsproblemer.

Lønmodtagere i denne gruppe vil ofte ligge i den lave ende af lønskalaen, hvilket i forvejen gør det vanskeligt for den at blive kreditgodkendt i både bank og realkreditselskab.

Men skulle det værst tænkelig ske og forsikringstager både bliver uafbrudt ledig i eksempelvis 15 måneder og boligen falder i pris, så er forsikringstagerens eventuelle tab ved et salg af boligen kun dækket i et begrænset omfang.

Har forsikringstager således købt boligen for 2 mio. kroner, vil han i en periode med 15 måneders uafbrudt ledighed modtage 12 måneders ledighedsydelse a 6.000 kroner, hvilket modregnes i et eventuelt tab ved et salg af boligen.

Bliver boligen solgt for 1,8 mio. kroner, dækker forsikringen i første omgang 75 procent af tabet på de 200.000, hvilket udgør 150.000 kroner. Fra beløbet skal imidlertid fratrækkes de før nævnte 72.000 kroner, hvilket bringer erstatningen ned på 78.000 kroner.

Handelsomkostninger ikke dækket

Forsikringstagers udgifter til køb af salg af boligen er imidlertid ikke dækket af forsikringen. I runde tal udgør de samlede omkostninger på den konto mindst 8 procent af købsprisen, hvilket i eksemplet summer sig op på 160.000 kroner.

For køber bliver bundlinjen, at ud af samlede omkostninger på 360.000 kroner fra det mislykkede boligkøb, dækker forsikringsselskabet kun 78.000 kroner svarende til 22 procent.

For køber er den indlysende konklusion derefter, at han bør droppe al salgssnak om en prisfaldsgaranti og i stedet gå efter et klækkeligt nedslag i prisen.


FAKTA OM FORSIKRINGEN:

- For en 2-års periode udgør præmien 0,84 % af købsprisen

- For en 4-års periode udgør præmien 1,84 % af købsprisen

- Karensperiode udgør 3 måneder efter tegning af forsikringen

- Selvrisiko ved arbejdsløshed udgør 3 måneder

- Erstatning udbetales kun i en periode på 15 måneder efter udløb af selvrisiko.

- Lønsikring dækker med 0,3 % af forsikringssummen månedligt i op til 12 måneder. Beløbet er skattefrit.

- Forsikringen udløses ved ledighed, uarbejdsdygtighed eller dødsfald.

- Prisfaldsforsikringen dækker 75 procent af det nominelle tab ved et salg af ejendommen i en periode på hh.v. 2 og 4 år.

Tags

Anbefalede artikler